AFS Latvija birojs

AFS Latvija birojs nodrošina administratīvu atbalstu brīvprātīgajiem, viesģimenēm un skolēniem.

Ineta Leikuma

AFS Latvija direktore

Pārstāvniecība starptautiskajos pasākumos, dalība AFS valdes darbā un biroja darba nodrošināšana.

Silva Vikmane

Organizācijas attīstības koordinatore 

Galvenie darba virzieni saistīti ar brīvprātīgo tīkla attīstību un starpkultūru izglītības satura nodrošināšanu.

Inese Diebele

Programmu koordinatore

Rūpējas par AFS atpazīstamību. Strādā ar skolēniem, kas vēlas doties apmaiņā, kā arī koordinē viesģimeņu piesaistīšanu.

Vineta Līduma

Administratīvais koordinators

Praktisks atbalsts skolēniem un viņu ģimenēm.

Tālrunis: +371 67280646        E-pasts: info.latvija@afs.org 

AFS Latvija valde

AFS Latvija valde rūpējas par organizācijas attīstības stratēģisko virzienu izstrādi.

Artūrs Šveide

Valdes priekšsēdētājs

Uva Segliņa

Valdes locekle

Liene Muceniece

Valdes locekle

Mārtiņš Pārpucis

Valdes loceklis

Mārtiņš Martinsons

Valdes loceklis

Brīvprātīgo vadība

Lai brīvprāīgais darbs noritētu raiti, to pieskata un organizē paši brīvprātīgie

Lauris Vasiļevskis

Viduslatvijas nodaļas prezidents

Pienākumos ietilpst nodaļas darba koordinēšana, jaunu brīvprātīgo piesaistīšana.

Lūcija Pričina

Nodaļas vadītāja vietniece

Kopā ar vadītāju plāno darbus nodaļā, palīdz jaunajiem brīvprātīgajiem uzsākt brīvprātīgo darbu.

Lenarts Keomegi

Kontaktpersonu koordinators

Rūpējas, lai katram viesskolēnam un viesģimenei būtu AFS kontaktpersona, kas plaīdzētu gan starpkultūru mācīšanās procesā, gan arī praktisku jautājumu risināšanā.

Ieva Antone

Uzņemšanas orientāciju vadītāja

Vada komandu, kura organizē un īsteno nometnes mūsu viesskolēniem.

Esmeralda Daģe

Nosūtīšanas orientāciju vadītāja

Vada komandu, kura organizē un īsteno sagatavošanās un atgriešanās nometnes skolēniem, kas no Latvijas dodas mācīties uz ārvalstīm.

Maija Seņina

Interviju koordinators

Rūpējas par mājas interviju norisi ģimenēm, kas vēlas uzņemt viesskolēnu vai arī nosūtīt savu bērnu apmaiņas programmā uz citu valsti.

Eva Poiša

Pasākumu koordinatore

Rūpējas par organizātoru komandu visiem AFS pasākumiem, kas ir gan izglītojoši, gan izklaidējoši.

AFS Izglītības padomnieki

Melissa Liles (Chair), New York, USA Chief Education Officer, AFS Intercultural Programs

Milton J. Bennett, Ph.D. Oregon, USA and Milan, Italy Executive Director, The Intercultural Development Research Institute

Prof. Dr. Jürgen Bolten, Jena, Germany Professor of Intercultural Business Communication, Universität Jena

Dr. Darla Deardorff, North Carolina, USA Executive Director Association of International Education Administrators and Research Scholar Program in Education, Duke University

Dr. Gunther Dietz, Veracruz, Mexico Secretary General, International Association for Intercultural Education (IAIE) and Director & Research Professor in Intercultural Education Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones en Educación

 

Bruce La Brack, Ph.D., California, USA Professor Emeritus of Anthropology and International Studies, School of International Studies, University of the Pacific

Dr. Roberto Ruffino, Colle di val d’Elsa, Italy Secretary General, Fondazione Intercultura

Kumiko Torikai, Ph.D., Tokyo, Japan Professor, Graduate School of Intercultural Communication, Rikkyo University

Michael (Mick) Vande Berg, Ph.D., Maine, USA Principal, MVB Associates

Professor Nagesh Rao, Ahmedabad, India President & Director, MICA Institute of Strategic Marketing and Communication

Mitchell R. Hammer (Special Advisor), Ph.D. Maryland, USA President, IDI, LLC and Hammer Consulting, LLC