Viesģimene pieteikusies Iecavā!

Rinrada ir 17 gadus jauna meitene no Taizemes. Viņa nāk no kuplas ģimenes – Rinrada ir jaunākā no 4 bērniem, tādēļ viņa ir priecīga, ka vienmēr kāds no lielajiem brāļiem vai māsām var sniegt viņai kādu padomu. Abi vecāki ir fotogrāfi, tādēļ meitene labi ir iepazinusi šo darbu, gan sarunājoties ar klientiem, gan darbojoties studijā.

Vecāki meiteni raksturo kā ļoti patstāvīgu. Viņa viena pati jau no 1.klases dodas uz skolu ar dažādiem transporta līdzekļiem, vienmēr būs ietaupījusi naudu nebaltām dienām un spēj ātri pieņemt lēmumus.

Meitenes ģimene ir ļoti radoša, tādēļ arī Rinradai ļoti patīk viss, kas saistīts ar mākslām – dziedāšana, instrumentu apguve, zīmēšana, dejošana. Meitene ir apguvusi ģitārspēli nu jau 3 gadus, bet ar dejošanu nodarbojas jau 5 gadus.

Skolā prieku sagādā visi mākslas priekšmeti, valodas, bet matemātika gan nav sirdslieta. Meitene ir uzsākusi mācīties krievu valodu, tādēļ priecājas zinot, ka šeit viņa to varēs pielietot. Savu nākotnes profesiju saista ar mūzikas pasauli.

Braucot uz Latviju, Rinrada priecājas, ka varēs iepazīt valsti, kas dabas un klimata ziņā krasi atšķiras no Taizemes, mācīsies jaunu valodu, kā arī būs iepēja apmeklēt un apskatīt Latvijas arhitektūru, baznīcas.

Pieteikties par viesģimeni!