AFS Latvija Starpkultūru programmas meklē:

Viesskolēnu, uzņemošo ģimeņu un skolu atbalsta personu.

Mēs Tev uzticēsim:

 • organizēt viesskolēnu uzņemšanas un atbalsta procesus,
 • piesaistīt un veicināt sadarbību ar viesģimenēm,
 • veidot sadarbību ar Latvijas skolām,
 • izstrādāt un publicēt ar programmu saistīto informāciju,
 • sadarboties ar organizācijas brīvprātīgajiem partneriem visā pasaulē.

Ko mēs sagaidām:

 • prasmi patstāvīgi plānot savu darbu un laiku,
 • labas komunikācijas prasmes- prasmi uzklausīt un ieklausīties,
 • atvērtību dažādībai,
 • vēlmi uzstāties publikas priekšā,
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas- gan rakstiskā, gan mutvārdu un katra nākamā svešvaloda būtu priekšrocība.

Priekšroka būs kandidātiem ar:

 • izpratni par Latvijas skolu sistēmu,
 • pieredzi neformālās izglītības jomā,
 • pieredzi darbā ar Erasmus+ vai cita veida projektiem.

Par izcilu kandidātu uzskatīsim, ja papildu augstākminētajam  būs pedagoģiskā vai psiholoģiskā izglītība.

Kāpēc izvēlēties mūs?

AFS Latvija Starpkultūru programmas  ir starptautiska ( 57 partneri pasaulē) nevalstiska organizācija, kas piedāvā starpkultūru mācīšanās iespējas ar brīvprātīgā darba un vidusskolēnu apmaiņas programmu starpniecību. Mūsu mērķis ir ar šo programmu palīdzību veicināt izpratni par citām kultūrām, aicināt uz iejūtību, sapratni un tiesiskumu starp dažādām tautām kultūrām un grupām un šīs vērtības popularizēt visur pasaulē.

Tas nozīmē, ka mēs Tev varam piedāvāt:

 • pievienoties globālai pasaules organizācijai, kas darbojas starpkultūru pieredzes, izglītības un sabiedrības pilnveides jomā,
 • ikdienas komunikāciju, atbalstu un pieredzes apmaiņu ar partneriem un kolēģiem visur pasaulē,
 • regulāras starptautiskas apmācības kvalifikācijas celšanai un personības izaugsmei,
 • profesionālu atbalstu, pieredzes un zināšanu apmaiņu ar ārzemju partneriem ikdienā,
 • komandas saliedēšanas pasākumus gan Latvijā, gan ārzēmēs,
 • biroju Rīgas centrā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 25. jūlijam uz [email protected]