Potenciālā viesģimene pieteikusies!

  • Ģimene ir vērtība
  • Mākslinieciska, smaidīga
  • Jaunākais bērns ģimenē

Michela ir zinātkāra 16 gadus veca jauniete no neliela Toskānas ciemata Itālijā. Viņa ģimenē ir jaunākā meita un ar ģimeni viņai ir ļoti tuvas attiecības. Ar vecāko māsu viņa ir daudz ceļojusi kopā, kas Michelai ir iemācījis arvien iepazīt ko jaunu un veidot savu redzējumu par piedzīvoto. Meitene ir ļoti lepna par vietu, kur viņa dzīvo – par tās tradīcijām, dabu, cilvēkiem. Michelas tuvie cilvēki viņu vērtē kā ļoti sabiedrisku, pozitīvu un zinātkāru cilvēku, bet viņa pati – ka viņai ir plašs redzesloks.

Michela mācās skolā ar mākslas novirzienu, kur apgūst tēlotājmākslu un glezniecību. Ārpus skolas viņa aizraujas ar podniecību. Māksla Michelai palīdz izpaust sevi, un viņa cer turpināt ar to nodarboties arī apmaiņas gada laikā. Viņa ir pieradusi celties no rītiem agri, ap plkst. 5:30, lai dienas laikā paspētu doties arī uz mākslas akadēmijas skolu ārpus sava ciemata.

Meitene ir piedzīvojusi sliktu attieksmi no klasesbiedriem, kā dēļ viņa ļoti uzmanīgi attiecas pret ēdienu un piedomā par savu veselību, bet ir lepna, ka šī pieredze nav izvērtusies ēšanas traucējumos. Latvijā viņa cer dzīvot viesģimenē, kurā ir tuvas attiecības un ir kopīgas maltītes ikdienā.

Izlasi:
– Kas ir AFS viesģimene?
– Viesģimenes statusa iegūšanas etapi
– Kā AFS atbalsta viesģimenes?
– Biežāk uzdotie jautājumi par viesģimeņu atlases procesu