AFS Viesģimeņu programma nodrošina patīkami un jēgpilni pavadītu laiku, kas mainīs visas ģimenes pasaules skatījumu. Programmu atbalsta AFS Viesģimeņu starpkultūru programma, kas veidota noteiktu izglītības mērķu sasniegšanai un ko vada apmācīti brīvprātīgie un darbinieki. Izglītības programmā ir iekļautas sagatavošanas nometnes, diskusijas, citas mācību aktivitātes un apmācības, kas paredzētas ģimeņu atbalstam:

 • Veiksmīgi atbalstītu viesskolēnu integrāciju jaunajā kultūrā, kā arī integrēt viņa/viņas starpkultūru izglītības pieredzi, kas noformulēta programmā AFS Skolēnu izglītības programma
 • Palīdzētu skolēniem sasniegt viņu globālās un personīgās ambīcijas, kamēr viņi atrodas ārzemēs
 • Dalīties ar savu kultūru un uzzināt par citām kultūrām no viesskolēniem.
  HOST_CURRI

AFS Izglītības mērķi ir AFS Viesģimeņu starpkultūru izglītības programmas pamats, un šie 16 mērķi ir sadalīti četrās daļās:

 • Pašapziņa
 • Komunikācijas prasmes un empātija
 • Starpkultūru kompetence
 • Starptautiska ieinteresētība.

Ģimenēm palīdz šo Izglītības mērķu ievērošana:

 • Labāk izprast, kā kultūra ietekmē uztveri, uzvedību, vērtības un attieksmi.
 • Apzināt un cienīt dažādus skatījumus, risinot problēmas un ikdienas situācijas.
 • Novērtēt dažādību un iesaistīt, pieņemt un izrādīt cieņu pret cilvēkiem ar dažādu izcelšanos, attieksmi, viedokļiem, dzīves stiliem un vērtību sistēmām.
 • Rast interesi par notikumiem citur pasaulē un apzināties, kāds ir mūsu lēmumu ietekme uz citiem cilvēkiem.
 • Vēlēties kļūt par brīvprātīgajiem, kas gatavi radīt pozitīvas izmaiņas vietējā, valsts un/vai starptautiska līmeņa sabiedrībā.
KĀ BRĪVPRĀTĪGIE TIEK APMĀCĪTI, LAI ATBALSTĪTU STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SKOLĒNUS?

AFS Starpkultūru saiknes izglītības programma ir AFS tīkla starpkultūru apmācību un novērtēšanas programma, kas paredzēta, lai veicinātu brīvprātīgo un darbinieku starpkultūru kompetenci un uzlabotu mūsu zināšanas, kā veicināt starpkultūru kompetenci skolēnu viesģimeņu, brīvprātīgo un citu vidū.

Vairāk