Bezpeļņas organizācija „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” izsludina konkursu vidusskolēniem uz trijām daļējām stipendijām mācībām Itālijā, Dānijā un Islandē 2017./2018. mācību gadā. Pieteikties stipendijai iespējams līdz šī gada 30.janvārim, aizpildot pieteikuma anketu „AFS Latvija” mājas lapā.

Stipendija sniedz iespēju doties apmaiņas gadā uz citu valsti, mācīties vietējā valsts skolā un dzīvot viesģimenē. Kā uzsver „AFS Latvija” programmu koordinatore Inese Diebele, stipendija ir paredzēta motivētiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, lai piepildītu sapni par mācībām ārzemēs. „Kā rāda pieredze, mācības ārzemēs vidusskolēniem veido plašāku redzesloku uz pasaulē notiekošo. Apmaiņas gada laikā jaunieši iemācās dzīvot patstāvīgi, kļūst tolerantāki pret dažādām kultūrām, apgūst jaunu valodu, iegūst starpkultūru pieredzi un labus draugus no visas pasaules,” tā I.Diebele.

Daļējās stipendijas apjoms ir 1 000 eiro, savukārt kopējās programmas izmaksas ir vidēji no 6 000 līdz 7 000 eiro, atkarībā no izvēlētās programmas valsts. Stipendija sedz daļu no šādiem izdevumiem: dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē, sagatavošanās materiālus dalībai programmā, sagatavošanos pirms aizbraukšanas, orientācijas nometnes viesvalstī, AFS darbinieku un brīvprātīgo atbalstu viesvalstī, sekundāro medicīnas apdrošināšanu, starptautiskos ceļa izdevumus, ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ, ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus viesvalstī un mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

Pērn viena no stipendiātēm bija rīdziniece Santa Strapcāne, kura, pateicoties stipendijai, šo mācību gadu pavada Itālijā. „Jau iepriekš biju dzirdējusi par iespēju doties apmaiņas programmās, taču zināju, ka manai ģimenei šobrīd nebūtu iespēja samaksāt par programmu, tāpēc biju kļuvusi par AFS brīvprātīgo, lai vienkārši būtu tuvāk starptautiskai videi. Neilgi pēc tam, kad jau kādu laiku darbojos kā brīvprātīgā, tika izziņots stipendiju konkurss un nolēmu, ka jāpiedalās. Ieguvu stipendiju uz Itāliju un esmu par to ļoti pateicīga, jo bez šādas iespējas es noteikti šo mācību gadu nebūtu sākusi saulainajā Itālijā,” tā Santa.
Stipendijai pieteikties var ikviens vidusskolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Lai pieteiktos, kandidātiem vispirms jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama ziņas sākumā vai beigās. Anketā jānotāda valsti, kurā vēlētos mācīties. Pēc tam jāaizpilda apmaiņas dalībnieka pieteikuma forma, kas tiek izsūtīta katram dalībniekam pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas mājas lapā.
Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātiem izvērtēšanai jāiesniedz pieteikumi, savukārt otrajā kārtā kandidāti tiks aicināti uz individuālām pārrunām ar „AFS Latvija” vadību. Rezultāti par stipendiju piešķiršanu pretendentiem tiks paziņoti ne vēlāk kā šī gada 7.februārī. Pieteikties stipendijai iespējams no 5.janvāra līdz 30.janvārim.

KONKURSA NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA