Ar ko nodarbojamies

Izglītojam un motivējam pasaules pilsoņus

AFS ar svarīgākajām 21. gadsimta starpkultūru prasmēm sagatavo un motivē nākotnes līderus, pasaules pilsoņus un pārmaiņu ierosinātājus efektīvai iesaistei, vadībai un sadarbībai dažādās kultūrvidēs. Uz pētījumiem balstīti starpkultūru mācību ceļojumi, kurus vada apmācīti AFS brīvprātīgie un darbinieki, ir daļa no mūsu starptautiskajām apmaiņas, brīvprātīgo programmām un programmām mācībām ārzemēs.

AFS programmas skolēnu apmaiņai un mācībām ārzemēs 

Ar tādām programmām kā “Mācības vidusskolā ārzemēs”, “Valodas apguve”, “Brīvprātīgais darbs”, “Vasaras skolas ārzemēs” esam starpkultūru izglītības pionieri.

Viesģimeņu programmas 

AFS skolēna uzņemšana ir pozitīvs un jēgpilns starpkultūru mācību piedzīvojums visai ģimenei, daloties ar savas kultūru, tradīcijām un iepazīstot jaunas perspektīvas.

Brīvprātīgā darba iespējas 

AFS vietējie brīvprātīgie ir AFS programmu dzinējspēks un aktīvi visos līmeņos – atbalstot skolēnus un ģimenes to AFS starpkultūru ceļojumos, piedaloties pārvaldības un politikas veidošanā un veidojot sociālās ietekmes projektus vietējās skolās un kopienās.

Starpkultūru mācības un pasaules pilsonības izglītība

Mēs palīdzam visu vecumu un sociālo slāņu cilvēkiem attīstīt vadības, problēmu risināšanas, valodu un starpkultūru prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus mūsdienu ekonomiskajā vidē un pasaulē radītu pozitīvas pārmaiņas.

Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM
Screen Shot 2016-10-03 at 9.04.03 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.11.02 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

V. Vīķe Freiberga

Kam mēs ticam

Izmantojot mūsu “apgūt dzīvi kopā” filozofiju, lai izceltu globālas problēmas, kurām cilvēkiem visā pasaulē ir jāstājas pretī, AFS veicina starpkultūru sapratni kā spēcīgu un efektīvu līdzekli, lai veidotu taisnīgu un mierpilnu pasauli. AFS vispasaules kopiena pieņem dažādību un uzskata, ka tā mūsu pasauli padara spēcīgāku un aizraujošāku.

AFS misija

AFS ir starptautiska, brīvprātīgo, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācību iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un sapratni, kas nepieciešami taisnīgākas un mierpilnākas pasaules veidošanai.

AFS vērtības

AFS ļauj cilvēkiem rīkoties kā atbildīgiem pasaules pilsoņiem, kas atšķirību pilnā pasaulē veicina mieru un sapratni. AFS atzīst, ka miers ir dinamisks jēdziens, ko apdraud netaisnība, nevienlīdzība un neiecietība.

AFS cenšas veicināt ticību cieņai un vērtībai katrā cilvēkā, kā arī visās tautās un kultūrās. Tā mudina cienīt cilvēktiesības un pamatbrīvības bez rasu, dzimumu, valodu, reliģiju vai sociālā statusa izšķiršanas.

AFS darbība ir balstīta uz mūsu pamatvērtībām: goda principi, cieņa pret atšķirībām, saskaņa, iejūtība un tolerance.

Kā mēs radam izmaiņas

Dzīvošana, mācīšanās un brīvprātīgais darbs citās valstīs un daudzkultūru sabiedrībās, pārveido dzīvi, sagatavo pasaules pilsoņus un motivē pārmaiņu izraisītājus. Mēs to saucam par #AFSeffect! Mūsu globālā kopiena:
Iceland with friends

Nekad nestāv uz vietas: dodas pārsteidzošos starpkultūru ceļojumos, dzīvojot, darot brīvprātīgo darbu, strādājot un sadarbojoties ar cilvēkiem visā pasaulē.

12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o

Vieno paaudzes: darbīgu un enerģijas pilnu skolēnu, jauniešu, brīvprātīgo, ģimeņu, skolotāju, absolventu, un darbinieku tīkls, kas darbojas kopā.

17127223289_0b7c18b89b_o

Ir iekļaujoša: pieejams tīkls, kas apvieno pārliecinātus un atvērtus AFSiešus, kas sniedz atbalstu un veido saikni starp kultūrām.

13450755_1231223156901805_4985777738664006270_n

Iesniedzas visos pasaules nostūros: rada pārmaiņas sabiedrībā, dažādās nozarēs, svarīgos starptautiskos jautājumos un sociālos notikumos.

AFS pasaules pilsonības izglītības programma

AFS ir visaptveroša pasaules pilsoņu kopiena, kas apņēmusies palīdzēt pasaulei apgūt dzīvot kopā.

Kas ir pasaules pilsonības izglītība?

Pasaules pilsonības izglītība ir ceļojums mūža garumā, kas pārveido un kurā apvienojas tradicionālās mācības un praktiskās pieredzes gūšana. Pasaules pilsonības izglītība palīdz pilnveidoties visu vecumu cilvēkiem:

  • Cienīt kultūru, dzimumu, ticības un citas atšķirības
  • Apgūt pasauli aiz tās ierastajām robežām
  • Apzināties mūsu pienākumus kā daļai no cilvēces kopienas
  • Piedalīties planētas glābšanā un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšanā
  • Apzināties, kā mūsu rīcība vietējā mērogā ietekmē pārējo pasauli

Uzziniet vairāk par #AFSeffect pasaules pilsoņiem

AFS aliances, piederība un dalība

AFS un UNESCO

AFS lepojas, ka kopš 2015. gada “konsultatīvā statusā” ir izveidojusi partnerību ar Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO). Šis statuss rada iespēju abām organizācijām sadarboties abpusējas intereses un sociālā labuma iniciatīvās.

AFS ir izveidojusi ciešu un radošu sadarbību ar skolām, universitātēm, humānisma un mieru veicinošām organizācijām, valdībām un citām nevalstiskajām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar tās misiju.

Learn More