AFS transformē brīvprātīgos par pasaules pilsoņiem un pārmaiņu veicinātājiem

Mēs to saucam #AFSeffect!
CREATE_CHANGE

Radi pārmaiņas

Maini pasauli, mainot viedokļus. Palīdzi AFS un vietējai sabiedrībai novērtēt un priecāties par kultūru atšķirībām.

CREATE_COMMUNITY

Radi kopienu

Pievienojies globālai pārmaiņu iedvesmotāju kopienai. Satiec sev līdzīgos. Esi pārmaiņu aģents vietējai sabiedrībai. 

CREATE_YOURSELF

Radi sevi

Attīsti praktiskas starpkultūru iemaņas un atrodi savu vietu kā globālais pilsonis, līderis un pārmaiņu veidotājs savās mājās. 

CREATE_FUTURE

Radi nākotni

Piedalies vai vadi vietējos un starptautiskus projektus. Veicini iekļaujošas sabiedrības veidošanos ilgtspējīgai attīstībai.

Kā kļūt par AFS brīvprātīgo

STEP1

Nosūti pieteikumu

Lai nodrošinātu AFS skolēnu drošību, visiem brīvprātīgajiem ir jābūt reģistrētiem. Sākums ir ļoti būtisks, lai mēs varētu nodrošināt veiksmīgu brīvprātīgā darba pieredzi.

Pieteikums
STEP2_VOL

Satiec brīvprātīgos

Uzzini vairāk par mums un AFS brīvprātīgo darbu. Tad kopīgi varam izvēlēties Tev piemērotāko lomu atkarībā no pieejamības un Tavām vēlmēm mācīties un darīt. 

STEP3

Piedalies mācībās

Iegūsti pamata apmācību par AFS, kura ietver arī kursu Kas katram AFSietim jāzina par starpkultūru mācīšanos, lai sagatavotu Tevi jēgpilnam darbam un uzdevumiem.

STEP4_VOL

Uzsāc savu ceļu

Neatkarīgi no tā, kādus pienākumus uzņemsies, Tavs laiks AFS būs lielisks. Tu satiksi interesantus skolēnus, sadraudzēsies ar cilvēkiem no visas pasaules, strādāsi kopā ar aizrautīgiem brīvprātīgajiem un iegūsi gan starpkultūru, gan citas dzīvei noderīgas iemaņas.

Katrs brīvprātīgais veic nozīmīgu ieguldījum AFS

12186322_1090865200937602_1142071203018483546_o

Atbalsti

 • Atrodi AFS skolēnam piemērotu viesģimeni
 • Palīdzi viesģimenei iepazīt AFS skolēnu
 • Esi starpnieks viesskolēna skolai
 • Iepazīstini starptautiskos skolēnus ar savu kopienu
 • Regulāri sazinies ar viesskolēnu un viņa ģimeni, lai uzraudzītu programmas norisi
img-8317_orig

Plāno & organizē

 • Organizē orientāciju nometnes skolēniem, kuri dosies uz ārvalstīm un viesskolēniem Latvijā
 • Veido interesantus pasākumus un kultūras ceļojumus
 • Palīdzi viesģimenēm dalīties savā pieredzē
 • Piedalies informatīvos pasākumos skolēniem, ģimenēm un brīvprātīgajiem
14311496_1301463929877727_471361445700780982_o

Apmāci

 • Vadi AFSiešus un citus starpkultūru mācīšanās procesā
 • Iepazīstini viesskolēnus ar savas valsts kultūru
 • Nodrošini mācības caur radošām aktivitātēm
 • Dalies paša globālajā pieredzē un kultūru izpratnē
Screen Shot 2016-09-12 at 11.47.04 AM

Vadi

 • Veido projektus, mācot vietējai kopienai respektēt un novērtēt kultūru atšķirības
 • Pievienojies AFS brīvprātīgo grupai vai izveido to savā pilsētā
 • Iemācies vadīt brīvprātīgos 
 • Iedvesmo citus darboties savai kopienai

Iesaistīšanās manā kopienā; tikšanās ar cilvēkiem no visas pasaules

“Pievienojoties AFS brīvprātīgo grupai manā pilsētā, es guvu iespēju attīstīt daudzas prasmes. Piemēram, sadarboties komandā un saprasties ar cilvēkiem ar dažādu iepriekšējo pieredzi. Kā AFS brīvprātīgā es esmu vairāk iesaistīta vietējās nozīmes pasākumos, kā arī satiekos ar cilvēkiem no visas pasaules. Palīdzot skolēniem, skolotājiem un ģimenēm pārvarēt starpkultūru atšķirības, es arvien vairāk novērtēju mieru pasaulē un starpkultūru izpratni kā vērtības.”

—Marcela Vazquez, AFS Argentīna brīvprātīgā

Izaicini sevi, atbalstot citus

Esot AFS brīvprātīgais Tu vari:

 • Strādāt kopā ar pieredzējušiem brīvprātīgajiem, lai atrastu radošus risinājumus
 • Pieņemt izaicinošas situācijas paša personības izaugsmei
 • Attīstit praktiskas iemaņas, lai palielinātu savu konkurētspēju skolā vai darbā
 • Mācīties, lai kļūtu par starpkultūru apmācību vadītāju
 • Iemācīties labāk pieņemt lēmumus un risināt problēmas
 • Attīstīt līdera iemaņas, kuras noderēs vienmēr

AFS misija

AFS ir starptautiska nevalstiska brīvprātīgo bezpeļņas organizācija, kas piedāvā starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšans, iemaņas un izpratni labākas, taisnīgākas un mierpilnākas pasaules veidošanai.

Uzzini vairāk, par ko mēs iestājamies

Starptautiskās iespējas brīvprātīgajiem

Uzzini vairāk

AFS atbalsta Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas attīstības mērķus

AFS tic, ka Apvienoto Nāciju Ilgtspējīgas attīstības mērķi #4 un #16 ir kā norāde, kas palīdz veidot mūsu pasauli par labāku vietu visiem cilvēkiem.
GOAL4

Globālais mērķis #4:

KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA

Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem un veicināt mācīšanos mūža garumā

Mērķis #4 fokusēts uz zināšanām un iemaņām, kas nepieciešamas “ilgtspējīgai attīstībai” un “ilgtspējīgam dzīvesstilam”. Cilvēktiesību, dzimuma vienlīdzības, miera veicināšanas, globālās pilsonības un kultūru novērtēšana ir centrālie jautājumi ilgtspējības nodrošināšanai.

Lasīt vairāk
GOAL16

Globālais mērķis #16

MIERS, TIESISKUMS UN SPĒCĪGAS INSTITŪCIJAS

Veicināt taisnīgumu, mieru un iekļaujošas sabiedrības veidošanos.

Mērķim #16 ir trīs galvenie virzieni: veicināt mierpilnas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt visiem pieejamu taisnīgumu un veidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos.

Lasīt vairāk

Dot iespēju visu vecumu cilvēkiem cienīt un novērtēt atšķirīgo

AFS ir iekļaujoša globālu pilsoņu kopiena, kas izmanto starpkultūru mācīšanos kā efektīvu rīku mierpilnākas pasaules veidošanai. Ar apmaiņas programmu starpniecību AFS palīdz saviem brīvprātīgajiem, skolēniem, jauniešiem, ģimenēm un citiem iesaistītajiem spert soļus kā globāliem pilsoņiem. 

Papildus noderīgi resursi

VV

Volunteer Voices

This volunteer-driven blog is a platform where AFSers exchange ideas about their local and global changemaking and social impact activities. At the start of every dream, change and impact, there is a good story.

Vairāk
connect

Connect: Intercultural Insights for Global Citizens

This digital magazine explores intercultural and global citizenship education, voluntarism and social impact, through articles, interviews, and learning tools created by respected thought leaders and experts.

Vairāk
perspectives

AFS Perspectives: Helping the world learn to live together

Written by AFS experts from around the world, this blog champions diverse perspectives about culture and education, inspiring readers to become intercultural leaders of their communities.

Vairāk
FORAFSNFRIENDS

Intercultural Learning (ICL) for AFS & Friends

Series of insightful and concise essays on key intercultural concepts based on research and practical experiences. The series is produced by AFS education experts for anyone studying about or working with intercultural topics.

Vairāk
VOL_CURRI

The Volunteers: Americans Join World War I, 1914—1919

This Curriculum for secondary school educators takes a unique approach to volunteerism, intercultural competence and global citizenship education, since the volunteer efforts of young people during World War I until today.

Vairāk

AFS Latvija brīvprātīgā darba vadlīnijas

1. Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu AFS Latvija (turpmāk – BD organizētājs).

2. Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk – BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.

3. Brīvprātīgā darba koordināciju veic AFS Latvija organizācijas attīstības koordinators.

4. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu AFS Latvija.

5. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas AFS Latvija mājas lapā www.afs.lv.