KOPSAVILKUMS

  • AFS apkopo un izmanto Jūsu iesniegto personiski identificējamu informāciju (PII);
  • AFS apkopo un izmanto šo PII AFS pakalpojumu sniegšanai, arī ar to saistīto mārketinga un sabiedriski attiecību īstenošanas un pētniecības veikšanas nolūkā;
  • Pakalpojumu sniegšanas nolūkā AFS var nodot tālāk šo PII citām AFS organizācijām un AFS pakalpojumus sniedzošajām pusēm Jūsu mītnes zemē un citās valstīs;
  • AFS nodod tālāk šo PII pāri starptautiskajām robežām, lai šo informāciju droši uzglabātu citās valstīs. Šobrīd šādu datu uzglabāšana notiek ASV, Vācijā un Taizemē;
  • Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt un atjaunot savu PII;
  • Dažos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu PII dzēšanu;
  • Lai atvieglotu Jums tīmekļa vietnes lietošanu, AFS var izmantot (trešo personu) sīkfailus un līdzīgas metodes informācijas iegūšanai no Jums, kamēr atrodaties AFS tīmekļa vietnē;
  • Ja Jūs esat nepilngadīga persona un PII sniegšanai ir nepieciešama Jūsu vecāku/likumīgā aizbildņa piekrišana, jautājiet to saviem vecākiem/likumīgajam aizbildnim.

PII cita starpā ir arī Jūsu vārds, dzīvesvietas un e-pasta adrese, dzimšanas dati, Jūsu (mobilā) tālruņa numurs, apmeklēto skolu un universitāšu nosaukumi, iegūtais vērtējums/kvalifikācija, mācību iestādes beigšanas gads, studiju joma, sociālo mēdiju saites, attēls, foto vai video ar Jums, konkrēta AFS programmas informācija (veids, gads, u.c.), informācija par  ceļojumu, iesniegtais personīgais paziņojums, Jūsu dzīves apraksts (CV), slimību vēsture un konkrētas medicīniskas informācijas atklāšana, kā arī atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka šis ir tikai privātuma politikas kopsavilkums, kas palīdz lasītājam gūt ātru izpratni par šīs privātuma politikas saturu. Šis kopsavilkums neaizstāj privātuma politiku.

“AFS Latvija” brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas

11990653_1065014590189330_1094208652682517299_n

1. Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu AFS Latvija (turpmāk – BD organizētājs).

2. Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk – BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.

3. Brīvprātīgā darba koordināciju veic AFS Latvija organizācijas attīstības koordinators.

4. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu AFS Latvija.

5. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas AFS Latvija mājas lapā www.afs.lv.