Ceturtdien, 21. aprīlī, plkst. 16:00 AFS Latvija aicina skolotājus pieslēgties tiešsaistes
vebināram par cittautiešu iekļaušanu skolā.

Lai pievienotos:
https://us06web.zoom.us/j/81241374827?pwd=UG01V0IrQ29mRUlKdmFFMEpHRm
V2dz09

Aizvien lielāks Latvijas skolu skaits uzņem vai plāno uzņemt ukraiņu bērnus savās
klasēs. Katras skolas pieredze ir atšķirīga – ar iepriekšēju saskarsmi ar ārvalstu
jauniešiem vai bez tās.
Esam raduši iespēju kā atbalstīt skolas, tāpēc, lai atvieglotu cittautieša iedzīvošanos
jaunajā vidē, sagatavojām padomu krājumu pedagogiem, ņemot vērā mūsu ilggadējo
sadarbību ar Latvijas skolām
Protams, ir jāapzinās, ka konteksti var būt dažādi, kādam no bērniem tie būs tikai pāris
mēneši skolā, kādam ilgtermiņa uzturēšanās valstī ar pilnīgu integrēšanos mācību
procesā, tomēr, domājot par pirmajiem mēnešiem, ir vairākas universālas lietas, par
kurām jāparūpējas.
Mūsu mērķis ir iedrošināt izzināt citādo, AFS izglītības programmas attīsta svarīgas
21. gadsimta prasmes, kuras palīdz skolēniem gūt panākumus globalizētajā pasaulē.
Stundu garā vebinārā ieskicēsim aspektus, par kuriem jāpadomā, veidojot mācību
plānu, piedāvāsim dažus praktiskus padomus bērnu integrēšanā klasē un
iepazīstināsim ar rīku veiksmīgākai starpkultūru saziņai.
AFS ir starptautiska, brīvprātīgo, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kas nodrošina
starpkultūru mācību iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un
sapratni mierpilnākas pasaules veidošanai. AFS strādā 55 pasaules valstīs, Latvijā
veiksmīgi darbojoties jau 30 gadus, piedāvājot apmaiņas programmas
vidusskolēniem, brīvprātīgā darba iespējas, iespēju kļūt par viesģimeni, kā arī
sadarbību ar skolām, apmācot skolotājus darbam ar skolēniem no citām kultūrām un
veicinot starpkultūru kompetenču attīstību skolās.
Tiekamies ceturtdien!