1. “AFS Latvija” (turpmāk – AFS) sadarbībā ar AFS partnervalstīm un Japānas valdību Latvijas vidusskolniekiem piedāvā stipendiju mēneša mācību programmai Japānā.
Stipendija paredz, ka kandidātam jāsedz atlikusī programmas dalības maksa šādā apmērā: 500 USD

● Stipendiātam ir jābūt gatavam piedalīties AFS rīkotajos pasākumos, kuros var tikt lūgts pārstāvēt Latviju un popularizēt organizāciju;
● Stipendiātam ir jāsniedz atskaite par savu dalību programmā pēc programmas beigām.
● Programmas darbības laiks: 25. 10.2022-27.11.2022

2. Stipendija sedz:
● dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē, iekārtošanu un mācības viesskolā;
● sagatavošanās materiālus dalībai programmā;
● sagatavošanu pirms aizbraukšanas;
● orientācijas nometnes viesvalstī;
● AFS darbinieku un brīvprātīgu atbalstu viesvalstī;
● sekundāro medicīnas apdrošināšanu;
● ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);
● ceļa izdevumus no Latvijas līdz viesvalstij un atpakaļ;
● ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);
● mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

3. Vecuma ierobežojumi
● Stipendija tiek piešķirta jaunietim/-ei, kas dzimis laika posmā: 02.04.2004- 01.04.2007
● Jaunietim ir jābūt pabeigtām 9. klasēm;
● Jaunietim ir jābūt pamatzināšanām japāņu valodā/ labām angļu valodas zināšanām.
● Kritēriji stipendiātu atlasei:
● skaidra motivācija un augsta atbildības sajūta;
● vēlme un spēja adaptēties svešā vidē;
● labas sekmes mācībās (tiek vērtēta vidējā atzīme);
● līdzšinējā darbība AFS organizācijā tiek uzskatīta par priekšrocību (brīvprātīgais, biedrs, viesģimene);
● jābūt interesei par Japānu, tās valodu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju;
● jābūt disciplinētam, jārespektē vecāki cilvēki, skolotāji;
● prioritāte kandidātiem ar ierobežotiem sociāli-ekonomiskiem apstākļiem.

4. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
● Līdz 2022. gada 27. jūnijam stipendiju kandidātiem jāreģistrējas “AFS Latvija” mājaslapā – jāaizpilda pieteikuma anketa https://afs.lv/application-form/, izvēloties konkrēti interesējošo valsti, kā arī obligāti norādot savu kontakttelefona numuru un epastu.
● Pēc pieteikšanās “AFS Latvija” pārstāvji tuvāko dienu laikā sazināsies ar dalībnieku telefoniski, lai noskaidrotu dalībnieka motivāciju, interesi par dalību stipendiju konkursā. Pēc sarunas dalībniekam viņa AFS profilā būs pieejama pilnā dalībnieka pieteikuma forma (ietverot kandidāta motivācijas vēstuli un vecāku ieteikuma vēstuli).
● Līdz 2022. gada 7. jūlijam ir jāaizpilda AFS apmaiņas programmas dalībnieka pilnā pieteikuma forma. Pieteikuma formā jāsniedz ziņas par sevi, savu ģimeni, jāaizpilda anketā norādītie lauki, kā arī jāpievieno kandidāta motivācijas vēstule angļu valodā dalībai apmaiņas programmā (jautājumi pievienoti nolikuma beigās), fotogrāfijas, kā arī vecāku ieteikuma vēstule latviešu valodā (jautājumi pievienoti nolikuma beigās) un aizpildīta skolas forma, kas ietver iepriekšējo divu mācību gadu atzīmes un īsu rekomendācijas vēstuli angļu valodā.

6. Konkursa norises gaita:
1. kārta – iesniegto pieteikumu izskatīšana un izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
2. kārta – tikšanās ar potenciālajiem kandidātiem “AFS Latvija” birojā 2022. gada 14. jūlijā, uzaicinājums tiks nosūtīts elektroniski līdz 2022. gada 10. jūlijam uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
3. kārta – labāko kandidātu anketu izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.

7. Konkursa rezultāti
Atbildi par stipendijas piešķiršanu vai noraidījumu 2. kārtas pretendenti saņem pēc konkursa noslēguma uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2022. gada 20. jūlijam. Noraidījuma iemeslu stipendiju konkursa dalībniekiem nepaziņo.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot 67280646 vai rakstot [email protected].

 

Jautājumi kandidātam:
1) Kādēļ es vēlos doties un ko es ceru iegūt no dalības apmaiņas programmā?
2) Kā manu personību raksturotu mani tuvinieki un draugi?
3) Kā es raksturotu savas attiecības ar ģimeni un draugiem (piemēram, kā es atšķiros no brāļiem/māsām/draugiem, kāda ir mana loma ģimenē, kādās situācijās es meklēju vecāku padomu?)
4) Kādās aktivitātēs iesaistos pēc obligātajām stundām skolā (atzinības raksti un diplomi pēdējo 2 gadu laikā, ja tādi ir – tos var pievienot .pdf vai .jpg formātā
pieteikumam)?
5) Kas manā ikdienas dzīvē man šķiet grūts vai sagādā nepatīkamus mirkļus, kā es pārvaru šīs grūtības?
6) Kādēļ kāda ģimene viesvalstī varētu gribēt izvēlēties uzņemt uz gadu tieši mani? Ko es viņiem varu dot?
7) Mani nākotnes plāni.
8) Kādā veidā es esmu izrādījis interesi par Japānu? Vai esmu mācījies japāņu valodu vai arī interesējies par kādām citām lietām, saistītām ar Japānu?

Jautājumi kandidāta vecākiem:
1) Kādēļ mūsu bērns ir piemērots AFS apmaiņas programmai?
2) Kādēļ uzskatām, ka mūsu bērnam jāsaņem AFS stipendija uz Japānu?
3) Lūdzu aprakstiet attiecības Jūsu ģimenē starp vecākiem un bērniem.
4) Mūsu bērna (kandidāta) reakcija uz nesaskaņām un kārtības noteikumiem
ikdienas dzīvē?
5) Cik lielu neatkarību dodam savam bērnam (kandidātam) ikdienā?
6) Kā mūsu bērns (kandidāts) tiek galā ar grūtām situācijām?