Bezpeļņas organizācijas “AFS Latvija” Starpkultūru programmas””  daļējās stipendijas konkurss uz Itāliju (2024./2025.m.g.)

NOLIKUMS

1.      “AFS Latvija” (turpmāk – AFS) sadarbībā ar AFS partnervalstīm Latvijas vidusskolniekiem piedāvā daļējo stipendiju gada mācību programmai Itālijā.

Kopējā programmas dalības maksa ir 7500 EUR. Stipendijas apmērs ir 2000 EUR, kas paredz, ka kandidātam ir jāsedz atlikusī programmas dalības maksa 5500 EUR apmērā. 

 • Stipendiātam ir jābūt gatavam piedalīties AFS rīkotajos pasākumos, kuros var tikt lūgts pārstāvēt Latviju un popularizēt organizāciju;
 • Stipendiātam ir jāsniedz atskaite par savu dalību programmā pēc programmas beigām.
 • Programmas darbības laiks: 06.09.2024- 06.07.2025
2.      Stipendija sedz:
 • dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē, iekārtošanu un mācības viesskolā;
 • sagatavošanās materiālus dalībai programmā;
 • sagatavošanu pirms aizbraukšanas;
 • orientācijas nometnes viesvalstī;
 • AFS darbinieku un brīvprātīgu atbalstu viesvalstī;
 • sekundāro medicīnas apdrošināšanu;
 • ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);
 • ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);
 • mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

Stipendija nesedz:

 • Ceļa izdevumus no Latvijas līdz viesvalstij un atpakaļ
 • Kabatas naudu personīgiem tēriņiem (apģērbs, higiēna, izklaides utt)
3.      Vecuma ierobežojumi
 • Stipendija tiek piešķirta jaunietim/-ei, kas dzimis laika posmā: 09.12.2006-09.06.2009
 • Jaunietim ir jābūt pabeigtām 9. klasēm;
 • Jaunietim ir jābūt labām angļu valodas zināšanām priekšroka tiem, kam ir itāļu valodas pamatzināšanas.
● Kritēriji stipendiātu atlasei:
  • skaidra motivācija un augsta atbildības sajūta;
  • vēlme un spēja adaptēties svešā vidē;
  • labas sekmes mācībās (tiek vērtēta vidējā atzīme);
  • līdzšinējā darbība AFS organizācijā tiek uzskatīta par priekšrocību (brīvprātīgais, biedrs, viesģimene);
  • jābūt interesei par Itāliju, tās valodu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju;
  • jābūt disciplinētam, jārespektē vecāki cilvēki, skolotāji;
  • prioritāte kandidātiem ar ierobežotiem sociāli-ekonomiskiem apstākļiem.

 

4.      Pieteikumu iesniegšanas kārtība
 • Līdz 2024. gada 1.februārim stipendiju kandidātiem jāreģistrējas “AFS Latvija” mājaslapā – jāaizpilda pieteikuma anketa https://afs.lv/application-form/, izvēloties konkrēti interesējošo valsti (Itāliju), kā arī obligāti norādot savu kontakttelefona numuru un epastu.
 • Pēc pieteikšanās “AFS Latvija” pārstāvji tuvāko dienu laikā sazināsies ar dalībnieku telefoniski, lai noskaidrotu dalībnieka motivāciju, interesi par dalību stipendiju konkursā. Pēc sarunas dalībniekam viņa AFS profilā būs pieejama pilnā dalībnieka pieteikuma forma (ietverot kandidāta motivācijas vēstuli un vecāku ieteikuma vēstuli).
 • Līdz 2024. gada 15. februārim plkst 23:00 ir jāaizpilda AFS apmaiņas programmas dalībnieka pilnā pieteikuma forma. Pieteikuma formā jāsniedz ziņas par sevi, savu ģimeni, jāaizpilda anketā norādītie lauki, kā arī jāpievieno kandidāta motivācijas vēstule angļu valodā dalībai apmaiņas programmā (jautājumi pievienoti nolikuma beigās), fotogrāfijas, kā arī vecāku ieteikuma vēstule latviešu vai angļu valodā (jautājumi pievienoti nolikuma beigās) un aizpildīta skolas forma, kas ietver iepriekšējo divu mācību gadu atzīmes un īsu rekomendāciju no skolotāja angļu valodā.
6. Konkursa norises gaita:
 1. kārta – iesniegto pieteikumu izskatīšana un izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
 2. kārta – tikšanās ar potenciālajiem kandidātiem “AFS Latvija” birojā 2024. gada 24. februārī uzaicinājums tiks nosūtīts elektroniski līdz 2024. gada 20. februārim uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
 3. kārta – labāko kandidātu anketu izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.

 

7. Konkursa rezultāti

Atbildi par stipendijas piešķiršanu vai noraidījumu 2. kārtas pretendenti saņem pēc konkursa noslēguma uz  pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2024. gada 28.februārim. Noraidījuma iemeslu stipendiju konkursa dalībniekiem nepaziņo.

 

Papildus informāciju var iegūt, zvanot 67280646 vai rakstot [email protected].

 

Jautājumi kandidātam:

1) Kādēļ es vēlos doties un ko es ceru iegūt no dalības apmaiņas programmā?

2) Kā manu personību raksturotu mani tuvinieki un draugi?

3) Kā es raksturotu savas attiecības ar ģimeni un draugiem (piemēram, kā es atšķiros no brāļiem/māsām/draugiem, kāda ir mana loma ģimenē, kādās situācijās es meklēju vecāku padomu?)

4) Kādās aktivitātēs iesaistos pēc obligātajām stundām skolā (atzinības raksti un diplomi pēdējo 2 gadu laikā, ja tādi ir – tos var pievienot .pdf vai .jpg formātā

pieteikumam)?

5) Kas manā ikdienas dzīvē man šķiet grūts vai sagādā nepatīkamus mirkļus, kā es pārvaru šīs grūtības?

6) Kādēļ kāda ģimene viesvalstī varētu gribēt izvēlēties uzņemt uz gadu tieši mani? Ko es viņiem varu dot?

7) Mani nākotnes plāni.

8) Kādā veidā es esmu izrādījis interesi par Itāliju? Vai esmu mācījies itāļu valodu vai arī interesējies par kādām citām lietām, saistītām ar Itāliju?

 

Jautājumi kandidāta vecākiem:

1) Kādēļ mūsu bērns ir piemērots AFS apmaiņas programmai?

2) Kādēļ uzskatām, ka mūsu bērnam jāsaņem AFS stipendija uz Itāliju?

3) Lūdzu aprakstiet attiecības Jūsu ģimenē starp vecākiem un bērniem.

4) Mūsu bērna (kandidāta) reakcija uz nesaskaņām un kārtības noteikumiem

ikdienas dzīvē?

5) Cik lielu neatkarību dodam savam bērnam (kandidātam) ikdienā?

6) Kā mūsu bērns (kandidāts) tiek galā ar grūtām situācijām?