Bezpeļņas organizācijas “AFS Latvija” Starpkultūru programmas”
daļējās stipendiju konkurss uz Itāliju (2023./2024.m.g.)

NOLIKUMS

1. “AFS Latvija” (turpmāk – AFS) sadarbībā ar AFS partnervalstīm Latvijas
vidusskolniekiem piedāvā daļējo stipendiju gada mācību programmai Itālijā.
Kopējā programmas dalības maksa ir 7400 EUR. Stipendijas apmērs ir 2000
EUR, kas paredz, ka kandidātam ir jāsedz atlikusī programmas dalības
maksa 5400 EUR apmērā.

● Stipendiātam ir jābūt gatavam piedalīties AFS rīkotajos pasākumos, kuros var tikt
lūgts pārstāvēt Latviju un popularizēt organizāciju;
● Stipendiātam ir jāsniedz atskaite par savu dalību programmā pēc programmas
beigām.
● Programmas darbības laiks: 09.09.2023- 07.07.2024
2. Stipendija sedz:
● dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē, iekārtošanu un mācības viesskolā;
● sagatavošanās materiālus dalībai programmā;
● sagatavošanu pirms aizbraukšanas;
● atbalsta nometnes viesvalstī;
● AFS darbinieku un brīvprātīgo atbalstu viesvalstī;
● sekundāro medicīnas apdrošināšanu;
● ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);
● ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);
● mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

3. Stipendija nesedz:
• Ceļa izdevumus no Latvijas līdz viesvalstij un atpakaļ
• Kabatas naudu personīgiem tēriņiem (apģērbs, higiēna, izklaides utt.)
4. Vecuma ierobežojumi
● Stipendija tiek piešķirta jaunietim/-ei, kas dzimis laika posmā: 09.12.2005-09.06.2008
● Jaunietim ir jābūt pabeigtām 9. klasēm;
● Jaunietim ir jābūt labām angļu valodas zināšanām (priekšroka tiem,
kam ir itāļu valodas pamatzināšanas).
5. Kritēriji stipendiātu atlasei:
• skaidra motivācija un augsta atbildības sajūta;
• vēlme un spēja adaptēties svešā vidē;
• labas sekmes mācībās (tiek vērtēta vidējā atzīme);
• līdzšinējā darbība AFS organizācijā tiek uzskatīta par priekšrocību (brīvprātīgais,
biedrs, viesģimene);
• jābūt interesei par Itāliju, tās valodu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju;
• jābūt disciplinētam, jārespektē vecāki cilvēki, skolotāji;
• prioritāte kandidātiem ar ierobežotiem sociāli-ekonomiskiem apstākļiem.

6. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
● Līdz 2023. gada 21.janvarim stipendiju kandidātiem jāreģistrējas “AFS Latvija”
mājaslapā – jāaizpilda pieteikuma anketa https://afs.lv/application-form/, izvēloties
konkrēti interesējošo valsti, kā arī obligāti norādot savu kontakttelefona numuru un
epastu.
● Pēc pieteikšanās “AFS Latvija” pārstāvji tuvāko dienu laikā sazināsies ar dalībnieku
telefoniski, lai noskaidrotu dalībnieka motivāciju, interesi par dalību stipendiju
konkursā. Pēc sarunas dalībniekam viņa AFS profilā būs pieejama pilnā dalībnieka

pieteikuma forma (ietverot kandidāta motivācijas vēstuli un vecāku ieteikuma
vēstuli).
● Līdz 2023. gada 1. februārim plkst 23:00 ir jāaizpilda AFS apmaiņas programmas
dalībnieka pilnā pieteikuma forma. Pieteikuma formā jāsniedz ziņas par sevi, savu
ģimeni, jāaizpilda anketā norādītie lauki, kā arī jāpievieno kandidāta motivācijas
vēstule angļu valodā dalībai apmaiņas programmā (jautājumi pievienoti nolikuma
beigās), fotogrāfijas, kā arī vecāku ieteikuma vēstule latviešu valodā (jautājumi
pievienoti nolikuma beigās) un aizpildīta skolas forma, kas ietver iepriekšējo divu
mācību gadu atzīmes un īsu rekomendācijas vēstuli angļu valodā.
6. Konkursa norises gaita:
1. kārta – iesniegto pieteikumu izskatīšana un izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
2. kārta – tikšanās ar potenciālajiem kandidātiem “AFS Latvija” birojā 2023. gada 11.
februārī uzaicinājums tiks nosūtīts elektroniski līdz 2023. gada 7. februārim uz dalībnieka
norādīto e-pasta adresi.
3. kārta – labāko kandidātu anketu izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.

7. Konkursa rezultāti
Atbildi par stipendijas piešķiršanu vai noraidījumu 2. kārtas pretendenti saņem pēc konkursa
noslēguma uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2023. gada 17.februārim.
Noraidījuma iemeslu stipendiju konkursa dalībniekiem nepaziņo.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot 67280646 vai rakstot [email protected]

Jautājumi kandidātam:
1) Kādēļ es vēlos doties un ko es ceru iegūt no dalības apmaiņas programmā?
2) Kā manu personību raksturotu mani tuvinieki un draugi?
3) Kā es raksturotu savas attiecības ar ģimeni un draugiem (piemēram, kā es atšķiros no
brāļiem/māsām/draugiem, kāda ir mana loma ģimenē, kādās situācijās es meklēju vecāku
padomu?)
4) Kādās aktivitātēs iesaistos pēc obligātajām stundām skolā (atzinības raksti un diplomi
pēdējo 2 gadu laikā, ja tādi ir – tos var pievienot .pdf vai .jpg formātā
pieteikumam)?
5) Kas manā ikdienas dzīvē man šķiet grūts vai sagādā nepatīkamus mirkļus, kā es pārvaru
šīs grūtības?
6) Kādēļ kāda ģimene viesvalstī varētu gribēt izvēlēties uzņemt uz gadu tieši mani? Ko
es viņiem varu dot?
7) Mani nākotnes plāni.
8) Kādā veidā es esmu izrādījis interesi par Itāliju? Vai esmu mācījies itāļu valodu vai arī
interesējies par kādām citām lietām, saistītām ar Itāliju?

Jautājumi kandidāta vecākiem:
1) Kādēļ mūsu bērns ir piemērots AFS apmaiņas programmai?
2) Kādēļ uzskatām, ka mūsu bērnam jāsaņem AFS stipendija uz Itāliju?
3) Lūdzu aprakstiet attiecības Jūsu ģimenē starp vecākiem un bērniem.
4) Mūsu bērna (kandidāta) reakcija uz nesaskaņām un kārtības noteikumiem
ikdienas dzīvē?
5) Cik lielu neatkarību dodam savam bērnam (kandidātam) ikdienā?
6) Kā mūsu bērns (kandidāts) tiek galā ar grūtām situācijām?