AFS Latvija, pateicoties Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba programmai, ik gadu uzņem kādas citas valsts jaunieti, lai popularizētu brīvprātīgo darbu un starpkultūru izglītību. Ir noslēdzies ļoti produktīvs pusgads, ko Latvijā pavadīja Maria no Islandes.


Maria pati reiz bijusi apmaiņas skolniece ASV, kā arī ir aktīva AFS Islande brīvprātīgā. Viņas pieredze bija ļoti noderīga Latvijas brīvprātīgajiem gan nometņu organizēšanā, gan arī plānojot AFS Rīga nodaļas attīstību. Savukārt, pašai Mariai šī bija unikāla iespēja kļūt patstāvīgākai, dzīvojot svešā valstī ar atšķirīgu kultūru un pašai pārvaldot savu laiku un resursus.
Maria apceļoja Latvijas skolas, interaktīvā veidā stāstot par starpkultūru pieredzi un brīvprātīgo darbu kā vienu no iespējām kā gūt šādu pieredzi. Skolēni piedalījās spēlēs, kas rosināja viņu fantāziju, domājot, kādu kultūru tie vēlētos apgūt. Tika izaicinātas arī viņu empātijas spējas, tolerance un izpratne par vienlīdzīgām iespējām. 

Kopā ar Mariu Liepājas Jauniešu mājā organizējām pirmo AFS Starpkultūru spēļu vakaru. Tajā piedalījās vietējie Liepājas jaunieši, AFS apmaiņas skolēni no Vācijas, Taizemes un Argentīnas, kā arī AFS un Jauniešu mājas Eiropas brīvprātīgie. Daļēji pateicoties šim spēļu vakaram, nākošajā mācību gadā Liepājas pusē būs četras viesģimenes, kas uzņems skolēnus no Beļģijas, Čehijas, Itālijas un Taizemes. Tāpat pilsētā ir vairāki jaunieši, kuri ir pievērsušies brīvprātīgo darbam, lai labāk uzņemtu ārvalstu skolēnus.

Mari izstrādāja pilotprogrammu jauno brīvprātīgo apmācībām. Tas organizācijai bija ļoti būtiski, lai sagatavotu cilvēkus, kas izrāda interesi par brīvprātīgo darbu. Tagad šādas mācības organizējam katru trešo mēnesi, apmācot un iesaistot arvien vairāk brīvprātīgo. 2017. gada laikā organizācijai pievienojušies 45 jauni brīvprātīgie.

Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 30 gadiem doties uz ārvalstīm un veikt sabiedrībai noderīgu darbu 2 līdz 12 mēnešus kādā organizācijā, gūstot sev jaunas prasmes un pieredzi. Vairāk informācijas
www.jaunatne.gov.lv.