AFS Latvia is currently seeking an EVS-Volunteer for the duration of one year in Erasmus+ program. Accommodation, language course and other practical arrangement will be taken care of. The EVS-volunteer will live in Riga. Begining of the project August or September 2018.

We expect that EVS-volunteer will have an interest for some of these areas:

 • Projects regarding volunteer development and local chapter development
 • Projects related to intercultural learning
 • Volunteer training and development of new training events and seminars
 • Promotion of AFS in presentations and events

Qualifications needed

 • Volunteer experience from AFS or other related organizations
 • Basic knowledge about intercultural learning
 • Experience from training and workshops
 • Knowledge about experiential learning

We can offer

 • A flexible work environment
 • Training according to need
 • Personal and professional growth
 • Experience of working with volunteers
 • Latvian language course
 • Accommodation, pocket money (according to EVS standards)
 • Insurance

We would like to know:

 • Previous AFS experience of the volunteer
 • The motivation and fields of interests of the volunteer during the project

For any questions, please don’t hesitate to contact Silva Vikmane at AFS Latvia. Choose any form to present yourself and send it to email [email protected]

“AFS Latvija” brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas

11990653_1065014590189330_1094208652682517299_n

1. Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu AFS Latvija (turpmāk – BD organizētājs).

2. Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk – BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.

3. Brīvprātīgā darba koordināciju veic AFS Latvija organizācijas attīstības koordinators.

4. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu AFS Latvija.

5. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas AFS Latvija mājas lapā www.afs.lv.