Pievienojies un padari savu skolu globāli kompetentu!

Globālās kompetences attīstīšana skolēniem palīdz spert pirmos soļus, lai kļūtu par pasaules pilsoņiem. Jauniešiem ir vajadzīgas globālas prasmes, zināšanas un izpratne, lai veicinātu un attīstītu jēgpilnus sakarus ar citiem neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, mācās, ir brīvprātīgie un strādā — tagad un nākotnē. AFS globālo kompetenču gatavības indekss skolām ir viegli lietojams veids, kā novērtēt, kur jūsu skola var palīdzēt skolēniem attīstīt būtiskas 21. gadsimta prasmes.

 

Indekss piedāvā pedagogiem trīs galvenās lietas:

15-370×210

Pašnovērtējuma anketa

Aizpildot anketu, jūs analizēsiet, kā skolā tiek nodrošināti galvenie elementi, lai veicinātu globālo kompetenci klasē un ārpus tās. Tas ilgs aptuveni 15 minūtes.

RECOMM-370×210

Skolas profils un rekomendācijas

Pēc novērtējuma pabeigšanas jūs saņemsit skolas profilu, tostarp konkrētus ieteikumus, lai veicinātu 21. gadsimtam atbilstošu izglītību, padarot skolēnus un sevi kompetentākus globālā mērogā.

RESOURCES-370×210

Resursi

Jūs varēsit izmantot vērtīgus resursus, labās prakses piemērus un rīkus, lai pielāgotu izmantošanai, izstrādājot globālās kompetences programmas jūsu skolai un klasēm.

19944362_1623502627673854_7599841645089714940_o-1-1024×1006

Globālās kompetences gatavība

Kāpēc tas ir svarīgi skolām?

Starpkultūru izglītības iespējas, kas rada pasaules līmeņa kompetenci, palīdz skolēniem:

  • Paplašināt perspektīvas par sevi un apkārtējo pasauli.
  • Mācieties un cieniet atšķirības un ticēt, ka daudzveidīga pasaule ir spēcīgāka un interesantāka.
  • Spēt sazināties ar citu kultūru pārstāvjiem sensitīvā un atbilstošā veidā.
  • Novērtēt citas kultūras un mudināt citus būt atvērtiem jaunām idejām, attieksmei un tradīcijām.
  • Veidot kritiskas domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, kas nepieciešamas STEM (science, technology, engineering, and math) profesijās.

“Ja mēs neiegūstam pienācīgu globālo kompetenci, mēs veidojam savas izglītības sistēmu uz smiltīm.”

Dr. Andreas Schleicher, OECD Directorate for Education and Skills/PISA

AFS globālais kompetenču indekss grupē rezultātus četros dažādos skolu profilos

BEGIN-370×210

Sākuma stadija

Skolas, kuras sāk apzināties izglītības nozīmi, lai sagatavotu skolēnus dzīvošanai globālā pasaulē. Anketa, skolas ziņojums un ieteiktie resursi palīdzēs skolotājiem un administrācijai skolā risināt šo vajadzību.

DEVELOP-370×210

Attīstības stadija

Skolas, kuras jau strādā, lai īstenotu globālo kompetenču izglītību. Skolas ziņojums var palīdzēt pārliecināt skolas pedagogus un administrāciju palielināt resursus un izmēģināt jaunus rīkus.

ADVANCE-370×210

Progresīvā stadija

Skolas, kas ir uz pareizā ceļa, veidojot savu audzēkņu globālo kompetenci. Piedāvātie resursi var palīdzēt stiprināt programmu, izmanotojot vairāk rīku un prakses paraugus.

LEADER-370×210

Vadošā stadija

Skolas, kas ir izveidojušas sistemātisku praksi, lai vicinātu savu audzēkņu globālo kompetenci. Tomēr vienmēr ir vieta uzlabojumiem un izaugsmei. Anketa un skolas pārskats, kā arī piedāvātie resursi var palīdzēt uzturēt programmu aktuālu un atbilstošu.

TTP-002-1024×768

Kam paredzēts AFS globālās kompetences gatavības indekss skolām?

Neatkarīgi no tā, vai esat skolotājs vai skolas administrācijas pārstāvis, izmantojiet indeksu, lai izpētītu, cik gatava ir jūsu skola, lai palīdzētu skolēniem attīstīt globālo kompetenci.

Rezultāti uzrādīs dažas no jūsu skolas stiprajām un vājajām pusēm, un sniegs ieteikumus, lai vaicinātu praksti, kas veido globālo kompetenci.

Kāpēc AFS ir izstrādājis šo rīku?

Globālu problēmu risināšana

Mūsdienu pasauli raksturo sarežģījumi, izaicinājumi un iespējas, kuru dēļ ir jāzina, kā mācīties, strādāt un dzīvot kopā, neskatoties uz mūsu atšķirībām. Jaunatnei jāizprot, kā visās tās formās izmantot daudzveidību kā svarīgu 21. gadsimta prasmju iezīmi.

Proaktīvs atbalsts skolām

Arvien vairāk izglītības eksperti un darba devēji atzīst, ka globālo kompetenču izglītības ieviešana pēc iespējas agrākās klasēs ir būtiska. Tas ir īpaši svarīgi jauno 2018. gada PISA globālo kompetenču sistēmu (OECD) un Demokrātisko kultūras kompetenču sistēmu (COE) kontekstā.

70+ gadu pieredze

AFS ir izstrādājis mūsdienīgas, uz pētījumiem balstītas starpkultūru mācību programmas, kas vairāk nekā 70 gadus veido globālo kompetenci. Organizācija turpina pilnveidot zināšanas, lai atbalstītu skolas un skolotājus, kas palīdz skolēniem apgūt veidus, kā sadarboties ar dažādām kultūrām.

Galvenie nosacījumi un jēdzieni

Atsauces:

  • Preparing Youth for an Inclusive and Sustainable World: The OECD PISA global competence framework. OECD, 2018. Pieejams šeit.
  • Competences for Democratic Culture: Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Council of Europe, 2016. Pieejams šeit.
  • Global Citizenship Education: Preparing learners for the challenges of the twenty-first century. UNESCO, 2014. Pieejams šeit.

Mērķis ir dot iespēju izglītojamiem iesaistīties un uzņemties aktīvas lomas gan vietējā, gan pasaules mērogā, lai risinātu un atrisinātu globālas problēmas un galu galā kļūtu par proaktīvu ieguldījumu taisnīgākā, mierpilnākā, iecietīgākā, iekļaujošā, drošā un ilgtspējīgā pasaulē.