Par mācībām

Šīs mācības paredzētas jaunajiem brīvprātīgajiem, kas izrādījuši vēlmi aktīvi iesaistīties mūsu organizācijā. Tajās apkopots svarīgākais par AFS, kāda ir organizācijas misija, vērtības un mērķi, tās galvenie darbības virzieni, un ko brīvprātīgie dara organizācijā. Tās satur pamata informāciju, lai jaunie brīvprātīgie veiksmīgi varētu uzsākt darboties organizācijā. Mācību process aizņem apmēram stundu un to beigās ir neliels tests, kurš kalpo kā apliecinājums, ka mācību saturs ir veiksmīgi apgūts.

AFS

AFS mācību programmas ārzemēs, skolēnu uzņemšana ģimenēs un brīvprātīgo aktivitāte dažādās sociālajās jomās kopā veido būtisku ietekmi, lai cilvēki kļūtu par atbildīgiem pasaules pilsoņiem.

AFS ir starptautiska, nevalstiska, brīvprātīgo, bezpeļņas organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācību iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmi un izpratni, kas nepieciešami taisnīgākas un mierpilnākas pasaules veidošanai.

Kā viss sākās

AFS-ambulance

AFS sāka savu darbību kā Amerikas pirmās palīdzības dienests kara laikā, brīvprātīgo grupu izveidoja 1915. gadā A. Piatt Andrew

Lasīt vairāk
afsafs

Uzzini par to, kā AFS tika pārveidots no kara laika humānās palīdzības organizācijas par vidusskolēnu apmaiņas programmu, brīvprātīgo un starptautiskās apmācības organizāciju, mūsu video

Lasīt vairāk

Vadība

AFS Latvija, kas dibināts 1990. gadā, jau 29 gadus veiksmīgi pieņēmuši viesskolēnus, sūtījuši vidusskolēnus apmaiņas programmās un vadījuši brīvprātīgā darba programmas

Vietējais birojs atrodas Rīgā, birojam ir 5 pārstāvji, kas veic šādus uzdevumus:

Silva Vikmane  – [email protected]

Sadarbojas ar skolām un pedagogiem. Plāno un vada apmācības gan brīvprātīgajiem, gan arī veido interaktīvas nodarbības skolās.

240

AFS Latvija valde

Piecu biedru vietējā komiteja, kas vada AFS vietējo biroju un strādā kopā ar vietējo vadītāju un nodaļu prezidentiem, viņi arī strādā pie stratēģiska plāna izstrādāšanas, lai organizācija varētu attīstīties, un arī pārstāv organizāciju starptautiskā līmenī un arī ir atbildīgi par AFS Starptautiskā plāna izpildi.

Artūrs Šveide Valdes priekšsēdētājs
Uva Segliņa Valdes locekle
Liene Muceniece  Valdes locekle
Mārtiņš Pārpucis Valdes loceklis
Mārtiņš Martinsons Valdes loceklis
Ineta Leikuma Direktore, valdes locekle

Ko tas nozīmē - būt AFS brīvprātīgajam?

Brīvprātīgajiem nemaksā nevis tāpēc, ka viņi būtu nevērtīgi, bet tāpēc, ka viņi ir nenovērtējami!

IMG_20170930_142201

Ko tas nozīmē - būt AFS brīvprātīgajam?

Brīvprātīgais darbs ir lieliska iespēja iesaistīties sabiedrības darbā. AFS jūs varat attīstīt daudz prasmju, kas būs ļoti noderīgas, piesakoties darbam, augstskolai vai citām lietām.
Ceram, ka AFS brīvprātīgie dalīsies ar organizācijas vērtībām un veicinās iecietību un izpratni par atšķirībām un daudzveidību. Brīvprātīgajiem ir jāciena citi!

Vienmēr esat aicināts apmeklēt brīvprātīgo tikšanos, kas notiek ik pa divām nedēļām ofisā Rīgā.Vienmēr var izlasīt par gaidāmajiem pasākumiem AFS kalendārā

Kalendāru

Tavas ies pējas AFS

  1. Skolas prezentācijas

Organizācijā brīvprātīgajiem ir iespēja veikt tādus darbus kā

Starptautiskajos pasākumos parasti piedalās viesskolēni, kuri pārstāv savas valstis, un bijušie apmaiņas programmas dalībnieki, kas stāsta parsavu pieredzi, dzīvojot citā valstī, un citām kultūrām. Jūs vienmēr esat aicināti piedalīties šādos pasākumos un uzzināt vairāk par citām kultūrām