Lai varētu atbalstīt skolēnus un viesģimenes viņu starpkultūru izglītības programmas laikā, AFS brīvprātīgajiem un darbiniekiem jāpārzina starpkultūru izglītības pamati un AFS programmu sniegtās izglītības priekšrocības. Paturot to prātā, AFS ir izveidojusi Starpkultūru izglītības programmu – AFS tīkla oficiālā starpkultūru izglītības apmācības un novērtēšanas programmu.

LINK_COVER

Starpkultūru izglītības programmu (Izglītības programma) ir paredzēta, lai brīvprātīgajiem un darbiniekiem veicinātu starpkultūru jutīgumu un attīstītu spējas, kas nepieciešamas, lai vadītu starpkultūru mācības arī citiem (skolēniem, skolās, viesģimenēs un cilvēkiem ārpus AFS). Tā kā tas tiek izmantots AFS organizācijas iekšienē, šādi ir iespējams izmantot vienotu valodu un izpratni neatkarīgi no tā, vai lietotāji atrodas Ķīnā, Ganā, Kanādā vai Vācijā. Īsāk sakot, izmantojot dažādas interaktīvas un pārdomas izraisošas metodes, Izglītības programma palīdz brīvprātīgajiem un darbiniekiem pilnveidot zināšanas, prasmes un attieksmi, kas nepieciešama, saskaroties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām gan AFS vidē, gan ārpus tās.

Izglītības programmā tiek apskatīti tādi temati kā AFS izglītības pieeja, kultūras definīcijas un jēdzieni, starpība starp vispārināšanu un stereotipiem, starpkultūru komunikācija, kultūru vērtības un dimensijas, starpkultūru konfliktu veidi un risināšana un kultūru pielāgošanās. Izglītības programma piedāvā noderīgus rīkus un modeļus, lai palīdzētu brīvprātīgajiem un darbiniekiem nepieļaut nosodīšanu starpkultūru vidē un noteiktu veidus, kā palīdzēt veicināt starpkultūru jutīgumu citiem cilvēkiem.

Visaptverošais saturs

AFS starpkultūru izglītības programma piedāvā četrus mācību līmeņus, kas katrs papildina viens otram un palīdz brīvprātīgajiem un darbiniekiem iegūt galvenās kompetences.
w

W līmenis

Izglītības programmas ievadkurss, Kas katram AFSietim būtu jāzina par Starpkultūru izsglītību™ 2.0 (zināms kā “W līmenis”), ir obligāts visiem AFS tīkla brīvprātīgajiem un darbinieki. W līmeņa dalībnieki apgūst AFS izglītības pieejas pamatus, kultūras modeļus, kultūras vērtības un dimensijas, komunikācijas veidus, kultūru pielāgošanos un AFS izglītības metodiku.

l1

1. līmenis

Paplašinot zināšanas par W līmeņa pamata tematiem, 1. līmeņa dalībnieki cenšas iegūt dziļāku izpratni par kultūras jēdzieniem un dažādajiem modeļiem, kā izpētīt kultūru komunikāciju un pielāgošanos. Tie piedalās starpkultūru simulācijā, grupās analizē gadījumu izpēti un plāno konstruktīvu iejaukšanos vai stratēģiju, lai atrisinātu starpkultūru konfliktu.

l2

2. līmenis

2. līmenī tiek meklēta dziļāka izpratne par to, kā orientēties starpkultūru konfliktā, kā arī par to, kā palīdzēt AFS skolēniem veicināt savu starpkultūru jutīgumu. Tāpat kā 1. līmenī arī 2 līmenī tiek veidota simulācija, kā arī grupu darbs, kura dalībnieki veido sagatavošanas pasākumus, kuri atbilst AFS izglītības mērķiem skolēniem un AFS skolēnu starpkltūras izglītības programmai.

l3

3. līmenis

3. līmenī tiek veikta starpkultūru problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana, sniedzot un saņemot atsauksmes, un apskatīta varas un privilēģiju sarežģītība starpkultūru vidē. Dalībnieki tiek aicināti veikt Starpkultūru attīstības novērtējuma testu, pirms semināra sākuma. Dalībnieku veido personiskās attīstības plānus, kuros izceļ veidus, kādos viņi tajā brīdī vai tuvākajā nākotnē plāno būt ietekmi radoši starpkultūru cilvēki un vadītāji.