AFS ir starptautiska, brīvprātīgo, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācību iespējas visā pasaulē, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un sapratni, kas nepieciešami taisnīgākas un mierpilnākas pasaules veidošanai. Visa mūsu darbība vērsta uz to, lai dažādu kultūru pārstāvjiem būtu iespēja iepazīties, komunicēt un vienam no otra mācīties, lai tādā veidā veicinātu savstarpēju cieņu un toleranci.

Reaģējot uz publiskajā telpā plaši apspriesto rakstu par kādu viesģimeni un viņu pieredzi, informējam, ka tas ticis publicēts, nesaskaņojot ne ar ģimeni un viesskolnieci, ne ar AFS Latvija.  Publikācija nav bijusi sponsorēta no AFS, un pašlaik pēc AFS lūguma un sarunas ar portāla redakciju ziņa no portāla ir izņemta, kā arī esam saņēmuši atvainošanos par neprofesionālo  publikāciju, kas konkrētajā gadījumā bijusi žurnālistikas studentes/ praktikantes sagatavota. Organizācija šobrīd strādā ar iesaistītajām pusēm – skolnieci, viesģimeni un skolu, lai atrisinātu radušos situāciju. Pašlaik meitenei ir atrasta cita viesģimene. Taču katrā ziņā vēlamies norādīt, ka esošā viesģimene nekādā veidā nav vēlējusies aizskart vai kā citādi negatīvi izteikties par savā ģimenē uzņemto skolnieci. Diemžēl publikācijā tika norādītas tikai sliktās lietas, kuras arī tikušas izņemtas no kopējā konteksta. Mēs, AFS Latvija, izsakām pateicību viesģimenei, kura no sirds rūpējusies par viesskolnieci, pieņemot jaunieti savā ģimenē un iepazīstinot ar Latvijas kultūru.

Lai kliedētu izskanējušās bažas, ka AFS Latvija neprofesionāli atlasa viesģimenes, informējam, ka ģimenes tiek izvēlētas pēc šādiem kritērijiem: 1) ģimenes interese par citas kultūras pārstāvja uzņemšanu savā ģimenē uz noteiktu laiku; 2) atsevišķa gulta un vieta, kur mācīties. Tas nozīmē, ka viesskolēns var dzīvot vienā istabā ar viesbrāli vai viesmāsu, bet tam jābūt tā paša dzimuma; 3) tāpat kā pārējiem ģimenes locekļiem jānodrošina kopīgas ēdienreizes; 4) ģimenei jābūt vēlmei dalīties ar savu kultūru un tradīcijām, ģimenes locekļiem jābūt atvērtiem starpkultūru pieredzei.

Pirms viesskolēna uzņemšanas ikvienai ģimenei notiek atlases un pārbaudes intervijas, kurās piedalās apmācīti AFS brīvprātīgie. Intervijas laikā tiek pievērsta uzmanība ne tikai ģimenes teiktajam, bet tiek izvērtēta arī dzīvojamā telpa, pārliecinoties, ka viesskolēnam tiks nodrošināti dzīvošanai adekvāti un labvēlīgi dzīves apstākļi. Latvijā ir ļoti dažādas ģimenes pēc sava sastāva, politiskajiem, reliģiskajiem un citiem uzskatiem. Mēs pieņemam dažādību kā cilvēku brīvu izvēli un daļu no mūsu kultūras un sabiedrības, taču vienmēr sekojam līdzi, lai viesskolēns pie viesģimenes justos labi, lai starp ģimenes locekļiem valdītu savstarpēja saprašanās. AFS ir par dažādību visplašākajā nozīmē.

Programmas dalībniekiem ir pieejams diennakts AFS dežūrtālrunis (24/7). Tāpat regulāri tiek organizētas tikšanās kā ar viesģimenēm, tā viesskolēniem, nodrošinot brīvu viedokļu paušanu, lai ikvienā ikdienas situācijā palīdzētu rast kompromisu.

Delfi Cālis komentārs par publicēto rakstu.