Ārvalstu skolēnu uzņemšana viesģimenēs, tādā veidā dodot skolēnam iespēju iepazīt citas valsts kultūru, mācīties vietējā skolā, apgūt valodu un tradīcijas, jau vairākus gadu desmitus ir starptautiska prakse visā pasaulē. Arī Latvijai šāda prakse nav sveša, taču ģimenēm Latvijā joprojām ir vairāki jautājumi par to, kā īsti notiek viesskolēnu uzņemšana ģimenē.

Kādā valodā mēs runāsim? Vai man par to maksās? Vai uzņemt viesskolēnu var arī ģimene, kurā ir tikai viens vecāks? Šie ir tikai daži no jautājumiem, ar kuriem ikdienā sastopas bezpeļņas brīvprātīgo organizācija „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas”. Lai tos skaidrotu, „AFS Latvija” regulāri organizē bezmaksas informatīvos seminārus un diskusijas, lai veicinātu kultūru mijiedarbību un toleranci komunikācijā ar citas valsts pārstāvjiem.

Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus. Uz jautājumiem atbild „AFS Latvija” uzņemšanas koordinatore.

  1. Kādi ir viesģimenes pienākumi?

Viesģimenes galvenais uzdevums ir palīdzēt skolēnam iejusties jaunajā vidē un sabiedrībā, iedzīvoties skolā, rast jaunus draugus, apgūt valodu un izbaudīt gadu ārvalstīs. Mērķa nodrošināšanai tiek sniegts AFS brīvprātīgo un darbinieku nepārtraukts atbalsts.

Ģimenes pienākums ir pret skolēnu izturēties nevis kā pret ārvalstu viesi, bet gan kā pret ģimenes locekli.

2. Kādā valodā notiek ikdienas komunikācija ar viesskolēnu?

Pirmo mēnesi parasti sarunas notiek angļu valodā, kas ļauj uzlabot angļu valodas zināšanas ikvienam ģimenes loceklim. Savukārt vēlāk, kad viesskolēns jau nedaudz apguvis valsts valodu, sarunas notiek latviešu valodā. Paralēli sarunāties drīkst jebkurā citā valodā, kuru pārvalda viesģimene vai viesskolēns. Kā rāda pieredze, apmaiņas gada otrajā pusē liela daļa viesskolēnu jau var sarunāties valsts valodā.

3. Vai tiek segti viesskolēna uzturēšanās izdevumi?

Viesskolēna uzņemšana ģimenē ir brīvprātīga, un „AFS Latvija” par to nepiešķir atlīdzību. Viesģimenes pienākums ir nodrošināt viesskolēnu ar gultas vietu un ēdienreizēm. Savukārt „AFS Latvija” sedz viesskolēna izdevumus par mācību grāmatām, par transportu no skolas un atpakaļ, kā arī medicīniskos izdevumus, kas radušies apmaiņas gada laikā. AFS skolēniem līdzi ir sava kabatas nauda sociālajām un skolas vajadzībām, apģērbam, u. c.

4. Vai uzņemt viesskolēnu var arī ģimene, kurā ir tikai viens vecāks?

AFS galvenais mērķis ir veicināt starpkultūru mijiedarbību un toleranci pret citām kultūrām. AFS nekādā gadījumā nediskriminē ģimenes, līdz ar to uzņemt viesskolēnu var gan ģimenes, kurās ir tikai viens vecāks, gan arī ģimenes, kuras veido viendzimuma pāri. Tāpat AFS neizvirza noteikumus attiecībā pret bērnu skaitu – viesģimene var būt gan ar, gan bez bērniem.

5. Vai gada vidū ir iespēja pārtraukt uzņemšanu, ja mainījušies dzīves apstākļi?

„AFS Latvija” visa apmaiņas gada laikā ģimenei nodrošina nepārtrauktu (24/7) atbalstu. Katrai viesģimenei ir viena kontaktpersona, kurai iespējams uzticēt problēmas, kā arī kopā risināt sarežģījumus. Ja viesģimene ar viesskolēnu nesatiek un problēmas nevar atrisināt arī ar organizācijas iesaisti, tad viesskolēnam tiek meklēta cita ģimene, taču šādi gadījumi ir reti. Pārsvarā, kā liecina pieredze, ģimene ar viesskolēnu atrod kopēju valodu.

6. Cik lielā mērā viesvecāki ir atbildīgi par ārvalstu skolēna sekmēm Latvijas skolā?

Viesvecāki tiek informēti par skolēna sekmēm Latvijas skolā. Ģimenei ir iespēja motivēt skolēnu mācīties, kā arī norādīt uz nepieciešamību iegūt labākas sekmes, taču viesģimenes pienākumos neietilps prasība nodrošināt labas viesskolēna sekmes.

7. Kā es varu kļūt par viesģimeni?

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēdināšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrast  sadaļā http://afs.lv/host-an-afser/, kurā var arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni. Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas seko klātienes intervija ar „AFS Latvija” pārstāvi, lai novērtētu ģimenes motivāciju un iespējas uzņemt viesskolēnu un atbildētu uz visiem jautājumiem detalizētāk.