Īsi pirms AFS 2017./18. mācību gada skolēni atgriezās mājās, lūdzām viņiem pastāstīt par savu pieredzi Latvijā.
 

Video veidojusi Boglarka Kovacs Eiropas brīvprātīgā darba projekta ietvaros.