Starpkultūru pieredze; novatoriskas izglītības programmas

Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Mācības ārzemēs

AFS starptautiskajās programmās tiek izmantotas veicinošas starpkultūru un globālo kompetenču izglītības programmas.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Brīvprātīgais darbs

AFS brīvprātīgie ir apmācīti, lai palīdzētu novadīt unikālas starpkultūru izglītības programmas skolēniem, ģimenēm un citiem brīvprātīgajiem.

11046251_1065015070189282_2324360244310660883_o

Viesģimenes

AFS skolēna uzņemšanu ģimenē ir pārvērtusi radošā starpkultūru izglītības programmā, kurai ir izstrādāti mērķi un pasākumi.

My beautiful picture

Skolas

AFS palīdz skolām izveidot dinamiskus starpkultūru seminārus, klašu apmaiņas un bagātina skolu tīklu ar savu devumu.

AFS Pasaules pilsonības izglītības programma

AFS sagatavo un iesaista visu vecumu un sociālo slāņu pasaules pilsoņus un atbalsta globālu kustību, lai veicinātu starpkultūru izglītību un pasaules pilsonības izglītību, it īpaši skolās, augstākās izglītības iestādēs un jaunatnes organizācijās.

AFS Pasaules pilsonības izglītības programma

Mācības – veids kā radīt pārmaiņas

Starpkultūru problēmas un mācīšanās no dažādām ikdienas situācijām ir neizbēgama daļu no mūsu dzīves, pavadītā laika klasēs un publiskajā telpā.
Lai sagatavotu cilvēkus efektīvi iesaistīties, neņemot vērā kultūras un citas atšķirības, mēs piedāvājam izglītības programmas, kas ir īpaši pielāgotas skolēniem, ģimenēm, brīvprātīgajiem, pieaugušajiem un kopienām.

Katra AFS programma ir veidota, balstoties uz sešiem pamatprincipiem:

1. Mācības – veids kā radīt pārmaiņas
2. Uz mērķiem balstītas izglītības programmas un metodes
3. Aizraujoša pieredze un strukturētas mācības
4. Neformālas mācību vides
5. Uz pieredzi balstītas mācības
6. Mācīšanās mūža garumā un mūžizglītība

EDUC

AFS Izgītības pieeja

AFS Skolēnu starpkultūru izglītības programma

Universitātes un darba devēji meklē cilvēkus, kuru redzes loks sniedzas tālāk par vietējo kopienu, kā arī cilvēkus, kuriem saskarsme ar citu valstu un kultūru pārstāvjiem nesagādā grūtības. Uzzini kā mūsu prasmju un iemaņu attīstošās programmas var palīdzēt tev sagatavoties nākotnes darba vietai, mainīgajai 21. gadsimta dzīvei un parādīt tev, kā tu vari padarīt pasauli sev apkārt par labāku vietu.

Lasīt vairāk

AFS Viesģimeņu starpkultūru izglītības programma

AFS Viesģimeņu programmai atbalstu sniedz AFS Viesģimeņu starpkultūru izglītības programma. Programmā viesģimenēm palīdz sniegt atbalstu uzņemtajiem viesskolēniem starpkultūru izglītības apguvē un sagatavo viesģimenes kļūšanai par pasaules pilsoņiem.

Lasīt vairāk

Starpkultūru izglītības programma brīvprātīgajiem un darbiniekiem

AFS Starpkultūru izglītības programma palīdz mūsu brīvprātīgajiem un darbiniekiem uzlabot starpkultūru prasmes, māca tiem par svarīgākajām izglītības teorijām un praksi un padara viņus spējīgākus atbalstīt citu cilvēku mācību procesu.

Lasīt vairāk

Starpkultūru izglītība atbalsta 21. gadsimta izglītības mērķus

Mēs izglītojam pasaules pilsoņus un nākotnes līderus un palīdzam tiem:
DAY+1+AFS+youth+forum+web-135

Paplašināt skatījumu

uz sevi un apkārtējo pasauli

5512706965_713bf496e0_o

Iepazīt un cienīt atšķirības

un noticēt, ka ar atšķirībām pilna pasaule ir stiprāka un aizraujošāka

2885465949_d838820d87_o

Sazināties un sadarboties dažādās kultūrās

iejūtīgā un rūpīgā veidā

Iceland with friends

Novērtēt citas kultūras

un aicināt citus būt atvērtiem jaunām idejām, nostājām un tradīcijām

DAY+1+AFS+youth+forum+web-84

Pilnveidot prasmes, kuras izmantot zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, matemātikas un citās svarīgās jomās,

izmantojot kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas pasākumus

_94A7804

Kļūt par daļu no vispasaules AFS kopienas,

būvējot saiknes starp dažādām kultūrām un apvienojot dažādas sabiedrības

AFS Partnerības un aliances

“AFS darbs pozitīvi ietekmē pašreizējās Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) programmas un pasākumus, īpaši tādās jomās kā izglītība, jaunatnes lietas un starpkultūru dialogs. Sadarbībai starp UNESCO un AFS ir patiešām stabils pamats, kas balstās uz kopējām interesēm, sinerģiju un iepriekšējo sadarbību.”

—Irina Bokova, ģenerāldirektore, UNESCO

_94A9020

AFS un UNESCO

AFS lepojas, ka ar 2015. gadu “konsultatīvā statusā” ir izveidojusi partnerību ar UNESCO. Šis statuss rada iespēju abām organizācijām sadarboties abpusējas intereses un sociālā labuma iniciatīvās.

AFS ir izveidojusi ciešu un radošu sadarbību ar skolām, universitātēm, humānisma un mieru veicinošām organizācijām, valdībām un citām nevalstiskās organizācijām jautājumos, kas saistīti ar tās misiju.

Iet uz UNESCO Globālās pilsoniskās izglītības mājas lapu
GOAL4

Afs pasaules pilsoņu izglītības programma atbalsta

Nodrošināt visiem visaptverošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītību    

Konkrētāk, 4. mērķis koncentrējas uz zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai sekmētu “ilgtspējīgu attīstību” un “ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību, miera un nevardarbības kultūras veicināšanu, pasaules pilsonību un atzinīgu kultūru daudzveidības un kultūras ieguldījuma ilgtspējīgā attīstībā novērtēšanu.”

Uzziniet vairāk par 4. mērķi

Resursi un laba lasāmviela

perspectives

AFS perspektīvas: AFS palīdz pasaulei apgūt dzīvi kopā

Emuārs, kuru veido AFS eksperti no visas pasaules, aizstāv kultūru un izglītības daudzveidību, iedvesmojot lasītājus kļūt par starpkultūru vadītājiem savās kopienās.

Lasīt
connect

Connect: Starpkultūru atziņas pasaules pilsoņiem

Šajā elektroniskajā žurnālā ar publicēto rakstu, interviju un ievērojamu domātāju un ekspertu veidotu mācību līdzekļu starpniecību tiek apskatīta starpkultūru un pasaules pilsonības izglītība, voluntārisms un sociālā ietekme.

Lasīt
FORAFSNFRIENDS

Starpkultūru izglītība AFS un draugiem

Vairākas izpratnes pilnas un kodolīgas esejas par galvenajiem starpkultūru jēdzieniem, kas balstītas uz izpēti un praktisko pieredzi. Esejas rada AFS izglītības eksperti un tās ir paredzētas visiem, kas mācās par vai strādā ar starpkultūru tematiku.

Lasīt
RESEARCH

AFS apmaiņas programmu pētījums

AFS pētniecības centieni koncentrējas uz dziļākas izpratnes sasniegšanu par apmaiņas programmu, starpkultūru un uz pieredzi balstītas izglītības ietekmi, bieži vien sadarbojoties ar vadošajām institūcijām un zināmām personām.

Lasīt
VOL_CURRI

Brīvprātīgie: ASV pilsoņi no 1914 līdz 1919. gadam iesaistās Pirmajā pasaules karā

Šajā vidusskolas pedagogiem paredzētajā izglītības programmā atspoguļojas unikāla pieeja voluntārismam, starpkultūru kompetencēm un pasaules pilsonības izglītībai, sākot ar brīvprātīgo jauniešu centieniem Pirmā pasaules kara laikā līdz mūsdienām.

Lasīt