Dodiet iespēju saviem skolniekiem satikt vienaudžus no citām valstītm un gūt starpkultūru pieredzi!

Klašu apmaiņas programmas ir 1 līdz 2 nedēļas garas starpkultūru apmaiņas programmas, kurās piedalās 10-20 skolēni un 1 vai 2 skolotāji no dažādām valstīm. Klases apmaiņas notiek starp skolēniem, kas ir tajā pašā vecumā, kas ir 11 līdz 18 gadus veci. AFS palīdz veidot staprtautiskas partnerības starp skolām un atbalsta ar savu 70+ gadu pieredzi starpkultūru mācīšanās programmās.

Ar klašu apmaiņas programmas starpniecību skolēniem un skolotājiem, dzīvojot ārvalstu ģimenēs, ir iespēja sevi bagātināt ar starptautisku pieredzi, izpratni par atšķirīgām un kopīgām vērtībām, veidojot interesi par citām kultrām un savu piederību globālai pilsoniskajai sabiedrībai. Skolotāji var apmainīties ar pieredzi ar ārvalstu kolēģiem, izzināt citu valstu izglītibas sistēmas, gūstot iedvesmu un attīstot savas profesionālās kompetences.

Pieteikšanās termiņš 2019./2020. mācību gadam ir līdz 2019. gada 15. maijam.

Mērķis

Mērķis ir nodrošināt strukturētu iespēju starpkultūru izglītošanai un iegūt zināšanas par citu cilvēku dzīvesveidu un kultūras vērtībām bez aizspriedumiem.

Ilgums

1 – 2 nedēļas

Skolēnu vecums

11-18 gadi. Apmaiņas notiek starp skolēniem, kas ir tajā pašā vecumā.

Grupas lielums

10-20 skolēni, ko pavada 1-2 skolotājas

Datumi

Pēc sadarbības skolu vienošanās

Izmitināšana

Izmitināšana ģimenēs (bez papildus izmaksām). Skolēni uzņem un izmitina viens otru.

Ceļa un citi izdevumi

Skolēni un skolotāji sedz savus ceļa izdevumus līdz galamērķim un nodrošina apdrošināšanu, kas sedz slīmības, civiltiesisko atbildību un atbildību pret trešajām personām. Programmas maksa 25 EUR par personu, kas ietver starpkultūru komunikācijas nodarbību klasēm un AFS administratīvajiem izdevumiem.

Aktivitātes

Skolas aktivitātes (piemēram, valodas stundas, nodarbības, sporta aktivitātes u.c.) un vietējās ekskursijas tiek organizētas no uzņemošās skolas puses.

Pieteikties