Arī šogad piedāvājam bezmaksas nodarbības angļu un/vai latviešu valodā 8.-11.klases skolēniem. Interaktīvās nodarbības ilgums ir 40 minūtes un mērķis ir radīt interesi par citām kultūrām.

Saturs:

  • Spēle “Pasaules karte”, kurā skolēni izvēlas valsti, kuras kultūru vēlētos apgūt padziļināti un pamato savu izvēli;
  • Interaktīva spēle “Intercultural Quiz”, izmantojot mobilos telefonus.
  • Pieredzes stāsts par pielāgošanos citai kultūrai.
  • Informācija par starpkultūru pieredzes gūšanas iespējām ar AFS starpniecību: apmaiņas programmas, brīvprātīgais darbs un kļūšana par viesģimeni skolēnam no citas valsts.

Nodarbības vada:

Silva Vikmane – starptautiski sertificēta starpkultūru izglītības trenere un AFS skolu attiecību koordinatore. Arī kāds no AFS apmaiņas skolēniem, kurš šobrīd dzīvo Latvijā.

Protams, 40 minūšu laikā ir iespējams tikai radīt jauniešiem interesi par citām kultūrām. Bet tas ir pirmais solis, lai sāktu attīstīt šo mūsdienās būtisko kompetenci.

Kas ir AFS?

AFS ir starptautiska, brīvprātīgo, nevalstiska, bezpeļņas organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācību iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, prasmes un sapratni, kas nepieciešami taisnīgākas un mierpilnākas pasaules veidošanai. AFS strādā 60 pasaules valstīs. Latvijā piedāvājam apmaiņas programmas vidusskolēniem, brīvprātīgā darba iespējas un arī apmācam skolotājus darbam ar skolēniem no citām kultūrām.

Ja skolotājiem un skolēniem ir interese par šādu nodarbību skolā, lūdzu sazinieties ar [email protected]