Ar bezpeļņas organizācijas „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” starpniecību katru gadu Latvijā ierodas vairāki viesskolēni, lai šeit mācītos, apgūtu valodu un iepazītu kultūru. Lai pēc iespējas veiksmīgāk integrētos, viesskolēni uz vienu gadu tiek uzņemti viesģimenēs. Viena no drosmīgajām sievietēm, kura mācību gada sākumā kļuva par viesmammu divām viesskolniecēm ir arī Ruta Aukšpole no Neretas. Ruta savā ģimenē uzņēmusi vācieti Paulu un taizemieti Namtan.

Ruta par iespēju kļūt par viesģimeni uzzināja savā darba vietā. Strādājot skolā, bijusi iespēja saņemt informāciju par to, ka Latvijā ik gadu tiek meklētas atsaucīgas viesģimenes, kuras ir gatavas uz vienu gadu uzņemt viesskolēnus no citām valstīm. „Uzzinot par šādu iespēju, man radās interese. To pastiprināja tas, ka dzīvoju viena, un man ir trīsistabu dzīvoklis, kurā vienu istabu varēju atvēlēt viesskolniecēm. Kā arī – esmu angļu valodas skolotāja un mani nebiedēja valodas problēmas.”

Ruta arī dalās pieredzē, ka ilgus gadus jau ir darbojusies dažādu starptautisku projektu jomā un ir pat pati meklējusi viesģimenes Comenius projekta skolēniem. Dažādu projektu ietvaros Ruta ir uzņēmusi arī skolotājus.

Jautāta par to, kā nonākusi pie lēmuma ģimenē uzņemt divas viesskolnieces, Ruta atzīst, ka tas nemaz nav bijis pašmērķis. „Sākumā izvēlējos uzņemt Paulu no Vācijas tāpēc, ka meitene dzīvo tikai kopā ar mammu. Biju pārliecināta, ka Paulai nebūs grūti turpināt šo nepilnās ģimenes modeli un nekļūdījos. Savukārt pēc tam, kad „AFS Latvija” koordinatore atbrauca iepazīties ar mani, viņa ieteica pieņemt vēl vienu meiteni, lai Paulai būtu kompānija. Viņa iedrošināja mani uzņemt meiteni no Taizemes, jo šiem bērniem nereti ir visgrūtāk atrast viesģimenes. Sazinājos ar Paulu un viņa piekrita „māsai” no Taizemes. Tā nu kļuvu par viesmammu divām meitenēm,” par sākotnējo izvēli stāsta Ruta.

Kā atminas Ruta, sākumā, ņemot vērā to, kā mājā sanāca kopā trīs kultūras – latviešu, vācu un taizemiešu, viņa ļoti raizējusies, vai visām trijām izdosies sadzīvot. Pēc pirmajām kopā pavadītajām dienām Ruta saprata, ka raizēm nav pamata un sadzīvot būs pavisam vienkārši. „Paulas dzīvesveids, sadzīve un ēdieni ir ļoti tuvi mūsu kultūrai. Atklājām, ka mums pat kartupeļu pankūku receptes ir pilnīgi vienādas. Pie tam mēs abas pārstāvam Eiropas kultūru. Arī ar Namtan, kaut arī viņas dzīvesveids ļoti atšķiras no eiropiešu ikdienas, izdevies ļoti labi sadzīvot. Namtan mīl asus ēdienus, viņa visu dara ar lielu mieru un nesteidzoties. Viņa mīl sakārtotu vidi sev apkārt un ir audzināta paklausīt vecākiem, pēc rakstura Namtan ir ļoti smaidīga un jauka meitene, kas arī palīdzējis sadzīvot. Jau tagad zinu, ka būs grūti šķirties no abām meitenēm,” domās dalās Ruta.

Viesamamma arī norāda, ka līdz ar meiteņu ienākšanu ģimenē mājās ir parādījušies dzidri bērnu smiekli, kas bijusi kā zīme, ka viss ir kārtībā.

Ruta uzsver, ka lielākais ieguvums no viesģimenes pieredzes ir divas audžumeitas ar kurām viesmamma var ļoti lepoties. Abas meitenes dejo latviešu tautiskās dejas, Paula spēlē vijoli, dzied skolas korī un meiteņu ansamblī, darbojas mākslas pulciņā. Paula aktīvi piedalās arī olimpiādēs. Viņa ieguvusi 2.pakāpi un sudraba medaļu valsts matemātikas olimpiādē, tāpat ieguvusi atzinību starpnovadu mākslas olimpiādē. Paula šogad ir uzaicināta arī piedalīties vasaras nometnē „Alfa”, kurā pulcējas talantīgi un centīgi bērni no visas Latvijas. Namtan Latvijā iemācījusies spēlēt ģitāru, tāpat ikdienā spēlē klavieres un uzcītīgi mācās. Abas meitenes ļoti labi apguvušas arī latviešu valodu.

Pēc gada, ko Ruta ikdienā pavadījusi kopā ar viesskolniecēm, viņa atzīst, ka šajā laikā iemācījusies labāk saprasties ar mūsdienu jauniešiem. Par labākajām atmiņām viesmamma sauc visu kopā pavadīto laiku, sarunas un prieku par to, ka meitenēm kaut kur ļoti veicas. Spilgtākā atziņa no Rutas viesģimenes pieredzes, viņasprāt, ir tā, ka bērni vienmēr ir un paliek bērni – viņus vajag samīļot, uzklausīt, līdzi just, piedot, izprasts un mācīt.

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas, citiem pasaules iedzīvotājiem. Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrasts mājas lapā http://afs.lv/host-an-afser/, kurā iespējams arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.