Bezpeļņas organizācijas “AFS Latvija” Starpkultūru programmas” daļējo stipendiju konkurss (2020./2021. mācību gads)

NOLIKUMS

1. “AFS Latvija” (turpmāk – AFS) sadarbībā ar AFS partnervalstīm Latvijas vidusskolniekiem piedāvā trīs daļējās stipendijas:
– 2000 EUR apmērā vienam mācību gadam vidusskolā Itālijā;
– 2000 EUR apmērā vienam mācību gadam vidusskolā Kostarikā;
– 1800 EUR apmērā vienam semestrim vidusskolā Japānā.

Daļējā stipendija paredz, ka kandidātam jāsedz atlikusī programmas dalības maksa šādā apmērā:
– Itālija – 4800 EUR;
– Kostarika – 6900 EUR;
– Japāna – 5000 EUR.

  • Stipendiātam ir jābūt gatavam piedalīties AFS rīkotajos pasākumos, kuros var tikt lūgts pārstāvēt Latviju, kā arī, atgriežoties Latvijā, turpināt sadarbību ar AFS;
  • Stipendiātam 4 reizes mācību gada laikā (2 reizes semestra programmā) laikā ir jāsniedz atskaite par savu dalību programmā.

2. Stipendija sedz:
• dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē;
• sagatavošanās materiālus dalībai programmā;
• sagatavošanu pirms aizbraukšanas;
• orientācijas nometnes viesvalstī;
• AFS darbinieku un brīvprātīgu atbalstu viesvalstī;
• sekundāro medicīnas apdrošināšanu;
• starptautiskos ceļa izdevumus;
• ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);
• ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);
• mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

3. Vecuma ierobežojumi

• Stipendija tiek piešķirta jaunietim/-ei vecumā no 14 – 17 gadiem.

• Lai pieteiktos uz stipendiju noteiktā valstī ir jābūt dzimušam:
1) Itālija – 2002. gada 4. decembris līdz 2005. gada 4. jūnijs;
2) Kostarika – 2003. gada 24. jūlijs līdz 2005. gada 24. jūlijs;
3) Japāna – 2003. gada 28. aprīlis līdz 2005. gada 28. marts.

4. Kritēriji stipendiātu atlasei:
• skaidra motivācija un augsta atbildības sajūta;
• vēlme un spēja adaptēties svešā vidē;
• interese par viesvalsts valodu, vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju;
• labas sekmes mācībās (tiek vērtēta vidējā atzīme);
• līdzšinējā darbība AFS organizācijā tiek uzskatīta par priekšrocību (brīvprātīgais, biedrs, viesģimene);
• prioritāte kandidātiem ar ierobežotiem sociāli-ekonomiskiem apstākļiem.

5. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
Līdz 2020. gada 19.janvārim stipendiju kandidātiem jāreģistrējas “AFS Latvija” mājas lapā – jāaizpilda pieteikuma anketa afs.lv/pieteikties-macibam-arzemes, izvēloties konkrēti interesējošo valsti un programmu, kā arī obligāti norādot savu kontakttelefona numuru.
• Pēc pieteikšanās “AFS Latvija” pārstāvji tuvāko dienu laikā sazināsies ar dalībnieku telefoniski, lai noskaidrotu dalībnieka motivāciju, interesi par dalību stipendiju konkursā. Pēc sarunas dalībniekam viņa AFS profilā būs pieejama pilnā dalībnieka pieteikuma forma (ietverot kandidāta motivācijas vēstuli un vecāku ieteikuma vēstuli).
Līdz 2020. gada 2. februārim ir jāaizpilda AFS apmaiņas programmas dalībnieka pilnā pieteikuma forma. Pieteikuma formā jāsniedz ziņas par sevi, savu ģimeni, jāaizpilda anketā norādītie lauki, kā arī jāpievieno kandidāta motivācijas vēstule angļu valodā dalībai apmaiņas programmā (jautājumi pievienoti nolikuma beigās), fotogrāfijas, kā arī vecāku ieteikuma vēstule latviešu valodā (jautājumi pievienoti nolikuma beigās) un aizpildīta skolas forma, kas ietver iepriekšējo divu mācību gadu atzīmes un rekomendācijas vēstuli angļu valodā.

6. Konkursa norises gaita:
1. kārta – iesniegto pieteikumu izskatīšana un izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
2. kārta – tikšanās ar kandidātiem “AFS Latvija” birojā, uzaicinājums tiks nosūtīts elektroniski līdz 2020. gada 10. februārim uz dalībnieka norādīto e-pasta adresi.
3. kārta – labāko kandidātu anketu izvērtēšana atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.

7. Konkursa rezultāti
Atbildi par stipendijas piešķiršanu vai noraidījumu 2. kārtas pretendenti saņem pēc konkursa noslēguma uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz 2020. gada 24.februārim. Noraidījuma iemeslu stipendiju konkursa dalībniekiem nepaziņo.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot 67280646 vai rakstot [email protected]

1. Kādēļ es vēlos doties un ko es ceru iegūt no dalības apmaiņas programmā?

2. Kā manu personību raksturotu mani tuvinieki un draugi?

3. Kā es raksturotu savas attiecības ar ģimeni un draugiem (piemēram, kā es atšķiros no brāļiem/māsām/draugiem, kāda ir mana loma ģimenē, kādās situācijās es meklēju vecāku padomu?)

4. Kādās aktivitātēs iesaistos pēc obligātajām stundām skolā (atzinības raksti un diplomi pēdējo 2 gadu laikā, ja tādi ir – tos var pievienot .pdf vai .jpg formātā pieteikumam)?

5. Kas manā ikdienas dzīvē man šķiet grūts vai sagādā nepatīkamus mirkļus, kā es pārvaru šīs grūtības?

6. Kādēļ kāda ģimene viesvalstī varētu gribēt izvēlēties uzņemt uz gadu tieši mani? Ko es viņiem varu dot?

7. Mani nākotnes plāni.