Bezpeļņas organizācijas “AFS Latvija” Starpkultūru programmas” daļējo stipendiju konkurss (2019./2020.m.g.)

NOLIKUMS

“AFS Latvija” sadarbībā ar AFS partnervalstīm piedāvā trīs daļējās stipendijas – katru 2000 EUR apmērā – Latvijas vidusskolniekiem vienam mācību gadam vidusskolā šādās valstīs: Dānija, Itālija, Kostarika.

 • Daļējā stipendija paredz, ka kandidātam jāsedz atlikusī programmas dalības maksa šādā apmērā:
  Dānija – 3800 EUR,
  Itālija – 4500 EUR,
  Kostarika – 5700 EUR.
 • Stipendiātam ir jābūt gatavam piedalīties AFS rīkotajos pasākumos, kuros var tik lūgts pārstāvēt Latviju, kā arī atgriežoties Latvijā turpināt sadarbību ar AFS Latvija.
 • Stipendiātam 4 reizes mācību gada laikā ir jāsniedz atskaite par savu dalību programmā.
 • dzīvošanu rūpīgi izmeklētā viesģimenē;
 • sagatavošanās materiālus dalībai programmā;
 • sagatavošanu pirms aizbraukšanas;
 • orientācijas nometnes viesvalstī;
 • AFS darbinieku un brīvprātīgu atbalstu viesvalstī;
 • sekundāro medicīnas apdrošināšanu;
 • starptautiskos ceļa izdevumus;
 • ceļa izdevumus no mājas līdz skolai un atpakaļ (viesvalstī);
 • ceļa izdevumus, lai apmeklētu obligātos AFS pasākumus (viesvalstī);
 • mācību grāmatas obligātajiem mācību priekšmetiem skolā.

1. Kādēļ es vēlos doties un ko es ceru iegūt no dalības apmaiņas programmā?

2. Kā manu personību raksturotu mani tuvinieki un draugi?

3. Kā es raksturotu savas attiecības ar ģimeni un draugiem (piemēram, kā es atšķiros no brāļiem/māsām/draugiem, kāda ir mana loma ģimenē, kādās situācijās es meklēju vecāku padomu?)

4. Kādās aktivitātēs iesaistos pēc obligātajām stundām skolā (atzinības raksti un diplomi pēdējo 2 gadu laikā, ja tādi ir – tos var pievienot .pdf vai .jpg formātā pieteikumam)?

5. Kas manā ikdienas dzīvē man šķiet grūts vai sagādā nepatīkamus mirkļus, kā es pārvaru šīs grūtības?

6. Kādēļ kāda ģimene viesvalstī varētu gribēt izvēlēties uzņemt uz gadu tieši mani? Ko es viņiem varu dot?

7. Mani nākotnes plāni.