Dzīvošana, mācības un brīvprātīgais darbs dažādās valstīs un kopienās ar AFS starpniecību ir nenovērtējama pieredze, ko nav iespējams aizmirst.

Tādēļ AFS Starpkultūru programmas ir vienas no labākajām programmām mācībām ārzemēs vidusskolēniem, kurās darbojas apmācīti darbinieki un brīvprātīgie. Kopš 1947. gada AFS programmās tiek sagatavoti jaunieši, kļūšanai par pasaules pilsoņiem, kuriem dotas svarīgākās zināšanas un praktiskas prasmes, kas ir nepieciešamas, dzīvojot pārsteigumu pilnā un multikulturālā pasaulē. Mūsu jautrie piedzīvojumi ir īpaši veidoti pusaudžiem, lai viņi tos varētu izbaudīt un tiem mācīties. Visbeidzot, AFS nodrošina globālu draugu loku, kontaktus un brīvprātīgā darba iespējas visa mūža garumā.

STUDENT_CURRICULUM
KAS IR AFS SKOLĒNU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA?

Modernā AFS Skolēnu izglītības programma palīdz skolēniem attīstīt plašu 21. gadsimta izglītības mērķu klāstu.

AFS izprot nepieciešamību jauniešiem attīstīt svarīgas tehnoloģijas prasmes, pārzināt tehnoloģiju un zinātni, ko izmanto izglītībā un darba vietās.

Mēs arī zinām, ka daudzas universitātes un darba devēji meklē skolēnus un jauniešus, kuri ir piedzīvojuši pasauli aiz savu kopienu robežām – un ir spējīgi sazināties ar cilvēkiem no citām valstīm un kultūrām. Uzņēmumiem, valdībām, izglītības un nevalstiskajām organizācijām ir vajadzīgi cilvēki, kuriem ir starptautiska pieredze, kā arī kritiskās prasmes, kas nepieciešamas, risinot 21. gadsimta lielākās globālās problēmas.

Lai apmierinātu šo pieprasījumu, AFS Skolēnu izglītības programmā tiek izmantotas dažādas diskusijas, pasākumi un pārdomu metodes, lai palīdzētu mūsu jaunajiem pasaules pilsoņiem attīstīt un praktizēt prasmes, kuras augstu novērtē universitātes un darba devējiem vietējā, valsts un starptautiskā līmenī. Tādas prasmes kā:

 • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana
 • Radošums un inovatīva domāšana
 • Sadarbība un saziņa
 • Pieņēmumu apstrīdēšana

Turklāt, AFS palīdz studentiem:

 • Apgūt, kā sazināties un nodibināt draudzīgas attiecības ar cilvēkiem no dažādām kultūrām
 • Celt pašapziņu un paplašināt savu skatījumu par kultūras stereotipiem un globāliem jautājumiem
 • Pašiem mācīties par kultūras ietekmi uz vērtībām un lēmumiem, kurus pieņem
 • Sevi redzēt ar apkārtējo acīm.
KĀ AFS SKOLĒNU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PALĪDZ SKOLĒNIEM PIELĀGOTIES VIŅU JAUNAJAI VIDEI?

Novatoriskajā izglītības programmā tiek izmantoti dažādi pierādīti un uz pieredzi balstīti mācīšanās formāti un līdzekļi, iesaistot studentus, palīdzot viņiem apstrādāt savu ikdienas pieredzi un mācīties no savas reakcijas uz jaunām un dažkārt grūtām situācijām.

AFS Skolēnu izglītības programmā skolēni atbalstu saņem ar grupu apmācību starpniecību pirms programmas, tās laikā un pēc atgriešanās mājās. Turklāt, skolēni ne retāk kā reizi mēnesī tiekas ar apmācītu brīvprātīgo, kurš izmanto mācību metodes, lai palīdzētu padarīt skolēna starpkultūru pieredzi baudāmāku un jēgpilnāku. Tikšanās palīdz skolēniem attīstīt dziļāku izpratni par kultūras atšķirībām un atrast efektīvākos un atbilstīgākos veidus, kā sadzīvot ar šīm atšķirībām, kā arī kā piemērot iegūtās zināšanas turpmākajā dzīvē.

EDUC

16 AFS Izglītības mērķi

16 AFS izglītības mērķi ir AFS Skolēnu izglītības programmas pamats. Mērķi tiek grupēti četrās sadaļās:

Personīgās vērtības un prasmes: Skolēni tiek izaicināti no jauna izvērtēt savas vērtības un praktizēt jaunas prasmes, kā risināt savas problēmas un pieņemt lēmumus. Un viņi uzzina, kā pārvērst sarežģītas situācijas vērtīgās izaugsmes iespējās.

Starppersonu attiecību veidošana: AFS programmās skolēniem ikdienu jaunā vidē ir jādzīvo un jāstrādā ar dažādiem cilvēkiem. Esot daļai no ģimenes, skolēnu un vietējās kopienas, jaunieši uzlabo saziņas un valodu prasmes un apgūst, kā efektīvāk strādāt grupās un komandās.

(Starp)kultūru zināšanas un jutīgums: AFS programmā skolēniem ir iespēja gūt padziļinātu ieskatu savas kultūras niansēs un papildināt zināšanas par uzņēmējvalsts kultūru – gan par gaišajām, gan ēnas pusēm.

Globālo problēmu apzināšanās: Skolēni iemācās novērtēt un apzināties, ka uz globālajām problēmām un jautājumiem var palūkoties dažādi, un gūst sapratni par to, ka īstenojama risinājuma panākumi ir atkarīgi no kultūras īpatnībām. Mūsu mērķis ir veicināt un dot iespēju skolēniem izmantot iegūtās atziņas; lai palīdzētu veidot mierīgu un taisnīgu pasauli – gan mājās, gan visā pasaulē.

 

Starpkultūru izglītība un apmācības visos līmeņos:

KĀ AFS VIESĢIMENES TIEK SAGATAVOTAS UN ATBALSTĪTAS DAŽĀDU VALSTU UN KULTŪRU SKOLĒNU UZŅEMŠANAI?

AFS Viesģimeņu starpkultūru programma, kas veidota noteiktu starpkultūru izglītības mērķu sasniegšanai un ko vada apmācīti brīvprātīgie un darbinieki, palīdz ģimenēm:

 • Kā ģimenei un pasaules pilsoņiem veidot un padziļināt savu starpkultūru apziņu un izpratni.
 • Veiksmīgi atbalstīt viesskolēnu integrāciju jaunajā kultūrā, kā arī integrēt viņa/viņas starpkultūru izglītības pieredzi, kas noformulēta AFS Skolēnu izglītības programmā
 • Dalīties ar savu kultūru un uzzināt par citām kultūrām no viesskolēniem.
Lasīt vairāk
KĀ BRĪVPRĀTĪGIE TIEK APMĀCĪTI, LAI ATBALSTĪTU STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SKOLĒNUS?

AFS brīvprātīgie un darbinieki ir apmācīti par nepieciešamajiem tematiem, tajā skaitā AFS Sarpkultūru saiknes izglītības programmā, AFS tīkla starpkultūru apmācības un novērtēšanas programmā, kas izstrādāta, lai uzlabotu brīvprātīgo un darbinieku starpkultūru kompetencei un papildinātu mūsu pieredzi, palīdzot citiem pilnveidot savu starpkultūru kompetenci.

Lasīt vairāk