• Plāno studēt medicīnu
  • Interesē valodas
  • Gada  programma

Dzīvo Ziemeļitālijā nelielā pilsētiņā un ir vecākais dēls ģimenē. Ģimene ir ļoti liela vērtība, tāpēc ciena un respektē vecākus, vienmēr atrod kopīgi darāmas lietas arī ar 9 gadus jaunāko brāli.Skolā Tommaso ir uzcītīgs visos priekšmetos un no mācību priekšmetiem interesē vēsture un padodas filozofija, kā arī viegli padodas valodas, jo runā franču , spāņu , angļu valodās. Tomasso ir vispusīgs un atbildīgs jaunietis, un vienmēr paveiks to, ko uzņēmies. Draudzīgs un korekts attiecības ar cilvēkiem, taču labāk jūtas uzticamu draugu vidū. Draugi arī ir liela vērtība jaunieša dzīvē. Ar draugiem patīk diskutēt par dažādām tēmām, prot pieklājīgi un izsvērti aizstāvēt savu viedokli. Nākotnē Tommaso visvairāk vēlas kļūt par ārstu un ārstēt cilvēkus. Savā apmaiņas gadā vēlas uzzināt par latviešu kultūru un vēsturi, tā kā viņam labi padodas valodas, vēlas iemācīties arī latviešu valodu.

PIESAKIES PAR VIESĢIMENI!

Izlasi:
– Kas ir AFS viesģimene?
– Viesģimenes statusa iegūšanas etapi
– Kā AFS atbalsta viesģimenes?
– Biežāk uzdotie jautājumi par viesģimeņu atlases procesu