Ir noslēdzies Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Starpkultūru apmaiņa”, kura ietvaros Boglarka Kovacs no Ungārijas piedalījās aktivitātēs, lai popularizētu starpkultūru izglītību un brīvprātīgā darba nozīmi. Projektu finansiāli atbakstīja Eiropas Komisija “Erasmus+” programmas ietvaros.

Boglarka jeb Bogi, kā mēs viņu saucām ikdienā, piedalījās un arī pati organizēja vairākus pasākumus gan Latvijas skolās un jauniešu centros, gan AFS Latvija telpās un citur.

Brīvprātīgā izveidoja regulāru ikmēneša aktivitāti – tējas vakarus kafejnīcā, kur interesenti varēja iepazīties ar AFS apmaiņas skolēniem un stāstiem par viņu kultūru. Notika Itālijas, Honkongas, Hondurasas, Ungārijas, Taizemes, Francijas, Brazīlijas un Meksikas tējas vakari. Tā bija brīnišķīga iespēja gan pašai brīvprātīgajai mācīties organizēt pasākumus, gan arī AFS skolēniem, brīvprātīgajiem un jebkuram uzzināt vairāk par citām valstīm un kultūrām.

Lai veidotu neformālas draudzības, Bogi organizēja arī pārgājienus, piknikus, pat braucienu uz dzīvnieku patversmi. Šīs aktivitātes ļoti saliedēja gan viesskolēnus, gan vietējos jauniešus.

Mācību gada ietvaros Boglarka piedalījās 25 prezentācijās/ nodarbībās skolās visā Latvijā, uzrunājot ap 1000 skolēnus, lai dalītos savā brīvprātīgā darba pieredzē, pastāstītu par savu valsti Ungāriju un starpkultūru pieredzi, esot gan Latvijā, gan apmeklējot citas valstis.

Tāpat meitene bija daļa no brīvprātīgo komandas, kas visa gada ietvaros organizēja nometnes AFS apmaiņas skolēniem.

Boglarka bija liels atbalsts arī dažādu vizuālo materiālu izveidei – video, flaijeri pasākumiem un sociālajiem medijiem un arī apmaiņas skolēnu gada grāmata, kas ir kā atmiņā skolēniem un iedvesmās stāsts tiem, kas vēl tikai apsver iespēju doties apmaiņas programmā uz Latviju.

Eiropas brīvprātīgā darba projekti ir liels atbalsts ne tikai AFS aktivitāšu organizēšanā, bet cieši sasaucas ar organizācijas misiju – mierpilnākas pasaules veidošana, dodot iespēju cilvēkiem gūt starpkultūru pieredzi. Sakām lielu paldies Boglarkai par ieguldīto enerģiju un priecājamies, ka atgriezusies mājās, viņa turpina būt aktīva brīvprātīgā AFS Ungārija ietvaros.

Arī šobrīd AFS Latvija ir viens Eiropas brīvprātīgā darba veicējs – Zehra-Astrid no Bosnijas Hercegovinas. Viņas aktivitātēm iespējams sekot AFS Latvija Facebook lapā un brīvprātīgo grupā.