Bezpeļņas starptautiskā organizācija “AFS Latvija” izsludina daļējo stipendiju konkursu un aicina pieteikties jauniešus vecumā no 14 līdz 17 gadiem uz gada mācību programmām Itālijā un Kostarikā, kā arī semestra programmu Japānā. Sākotnējie pieteikumi tiks pieņemti līdz 19.janvārim https://afs.lv/pieteikties-macibam-arzemes un stipendiātu atlase notiks trīs kārtās.

Daļējās stipendijas tiek piešķirtas 2020./2021. mācību gadam: Itālijā un Kostarikā gada programmām (ilgums – 10 mēneši) katras stipendijas apmērs ir 2000 EUR, savukārt Japānā – 1800 EUR viena semestra programmai (5 mēneši). Daļējā stipendija paredz, ka kandidātam jāsedz atlikusī programmas dalības maksa (4800 līdz 5000 EUR) no kopējām gada programmas izmaksām.

Daļējā stipendija sedz programmas izmaksas, kas nodrošina mācību procesu un dzīvošanu viesģimenē katrā valstī. Kopējās programmas izmaksas ietver lidojumus, nometnes, sagatavošanās materiālus dalībai AFS programmā, atbalsta personu un viesģimeņu piesaisti un apmācību, kā arī sekundāro medicīnisko apdrošināšanu, ceļa izdevumus saistībā ar AFS pasākumiem, mācību grāmatas un materiālus skolas vajadzībām.

Lai pieteiktos uz AFS daļējām stipendijām 2020./2021. mācību gadam, jaunietim ir jābūt vecumā no 14 – 17 gadiem jeb dzimušam:

  • Itālija – 2002. gada 4. decembris līdz 2005. gada 4. jūnijs;
  • Kostarika – 2003. gada 24. jūlijs līdz 2005. gada 24. jūlijs;
  • Japāna – 2003. gada 28. aprīlis līdz 2005. gada 28. marts.

Pretendentu pieteikumos tiks vērtēta motivācija mācīties ārzemēs, izpratne par dzīvošanu atšķirīgā vidē, vēlme uzzināt par citas valsts kultūru, valodu, tradīcijas, kā arī sekmes mācībās Latvijā. AFS programmu dalībniekiem jābūt gataviem adaptēties svešā vidē un pieņemt citādo gan kultūrā, gan citas ģimenes tradīcijās un paradumos.

Pieteikšanās AFS stipendijām: līdz 19.janvārim aicinām aizpildīt pirmo anketu https://afs.lv/pieteikties-macibam-arzemes, – jāizvēlas interesējošā valsts un programma, kā arī obligāti jānorāda kontakttelefona numurs. Visi atbilstošie kandidāti tiks sazvanīti un pēc sarunas e‑pastā saņems uzaicinājumu aizpildīt detalizēto pieteikuma formu, kas būs jāiesniedz līdz 2.februārim (ieskaitot). 2.kārtas pretendenti līdz 10.februārim saņems uzaicinājumu uz interviju un grupu darbu klātienē, savukārt AFS daļējo stipendiju ieguvēji tiks paziņoti 24.februārī.

Ar stipendiju nolikumu iespējams iepazīties AFS mājas lapā.

KONKURSA NOLIKUMS

Iepazīt Itāliju, Dāniju vai Kostariku, kā arī citas valstīs, kur var mācīties vidusskolās AFS trimestra, semestra vai gada programmās, iespējams https://afs.lv/countries/.