Bezpeļņas starptautiskā organizācija “AFS Latvija” izsludina daļējo stipendiju konkursu un aicina pieteikties jauniešus vecumā no 14 līdz 17 gadiem uz gada mācību programmām Itālijā, Dānijā vai Kostarikā. Sākotnējie pieteikumi tiks pieņemti līdz 21.janvārim – ej.uz/afsstipendijas2019 – un stipendiātu atlase notiks trīs kārtās.

Stipendijas tiek piešķirtas 2019./2020. mācību gadam jeb 10 mēnešiem un katrā valstī būs viena daļējā stipendija 2000 EUR apmērā no kopējām gada programmas izmaksām. Pretendentu pieteikumos tiks vērtēta motivācija mācīties ārzemēs, izpratne par dzīvošanu atšķirīgā vidē, vēlme uzzināt par citas valsts kultūru, valodu, tradīcijām, kā arī sekmes mācībās Latvijā. AFS programmu dalībniekiem jābūt gataviem adaptēties svešā vidē un pieņemt citādo gan kultūrā, gan citas ģimenes tradīcijās un paradumos.

Emīlija Auziņa, AFS stipendiāte Spānijā 2018./2019. mācību gadā par savu pieredzi: “Tas nav gads no Tavas dzīves – tā ir dzīve vienā gadā, kas dos nenovērtējamu ieguldījumu Tavas nākotnes karjeras attīstībā.” Emīlija apgalvo, ka viņas pirmais pusgads un dzīvošana viesģimenē, kuras pārstāvjiem angļu valoda nav ļoti spēcīga, ir lielisks pamudinājums viņas spāņu valodas apguvē, kā arī viņa kļuvusi daudz pastāvīgāka un atbildīgāka.

Daļējā stipendija sedz programmas izmaksas, kas nodrošina mācību procesu un dzīvošanu viesģimenē katrā valstī. Kopējās programmas izmaksas stipendiju programmu dalībvalstīs ir no 5800 līdz 7700 EUR atkarībā no izvēlētās valsts un ietver lidojumus, nometnes, sagatavošanās materiālus dalībai AFS programmā, atbalsta personu un viesģimeņu piesaisti un apmācību, kā arī sekundāro medicīnisko apdrošināšanu, ceļa izdevumus saistībā ar AFS pasākumiem, mācību grāmatas un materiālus skolas vajadzībām.

Lai pieteiktos uz AFS daļējām stipendijām 2019./2020. mācību gadam, ir jābūt dzimušam:

  • Dānija – 2001. gada. 2. augusts līdz 2004. gada. 2. februāris,
  • Itālija – 2001. gada 6. decembris līdz 2004. gada 6. jūnijs,
  • Kostarika – 2002. gada 26. jūlijs līdz 2004. gada 26. jūlijs.

Pieteikšanās AFS stipendijām: līdz 21.janvārim aicinām aizpildīt pirmo anketu ej.uz/afsstipendijas2019, atzīmējot “Doties AFS apmaiņas programmā” un norādot izvēlēto valsti. Visi atbilstošie kandidāti e-pastā saņems saiti uz detalizēto pieteikuma formu, kas angļu valodā būs jāiesniedz līdz 2.februārim. 2.kārtas pretendenti līdz 15.februārim saņems uzaicinājumu uz interviju un grupu darbu klātienē, kas notiks 16.februārī. Trīs daļējo stipendiju ieguvējus AFS paziņos līdz 2019. gada 24. februārim. Ar stipendiju nolikumu iespējams iepazīties AFS mājas lapā: www.afs.lv/stipendijas.

Iepazīt Itāliju, Dāniju vai Kostariku, kā arī citas valstīs, kur var apgūt vidusskolas mācību programmu AFS trimestra, semestra vai gada programmās, aicinām https://afs.lv/countries/.

Vairāk informācijas šeit