Gandrīz 7 mēnešus Erasmus+ projekta “Starpkultūru apmaiņa” ietvaros kopā ar AFS Latvija pavadīja brīvprātīgā Zehra-Astrid Merdžanič, kuras ģimeniskā piederība jau pati par sevi ir starpkultūru kokteilis. Projekta mērķis bija popularizēt brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā, attīstīt jaunas prasmes un dot iespēju iepazīt citas kultūras.

Zehra-Astrid ir meitene gan no Bosnijas Hercegovinas, gan Zviedrijas, un viņas dzīve, pateicoties vecāku etniskajai izcelsmei, veidojusies starp šīm divām valstīm. 19 gadu vecumā viņa nolēma izmantot Eiropas brīvprātīgā darba piedāvātās iespējas jauniešiem un doties uz valsti, kurā nekad nebija bijusi, lai apgūtu jaunas prasmes un iepazītu vietējo kultūru.

Kopā ar AFS Latvija brīvprātīgajiem Zehra-Astrid organizēja nometnes, kurās strādāja ar ārvalstu skolēniem, apceļoja Latvijas skolas un jauniešu centrus, iesaistot skolēnu aizraujošās nodarbībās par citām kultūrām, asistēja brīvprātīgo treneru apmācību vadīšanā, pārstāvēja AFS organizācijas Young Media Sharks starpkultūru vakaros un piedalījās izglītības izstādē Lietuvā, kā arī pati organizēja Free Hug aktivitātes Starpkultūru dialoga dienas ietvaros.

AFS Latvija ik gadu uzņem brīvprātīgos no citām valstīm, pateicoties Eiropas Komisijas finansētajai Erasmus+ programmai. Organizācija ir akreditēta ne tikai uzņemt citu valstu jauniešus, bet arī būt par nosūtošo organizāciju jauniešiem, kas vēlas doties brīvprātīgā darba gaitās uz kādu citu valsti.

Aicinām iepazīties ar Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajām iespējām jauniešiem Jaunatnes starptautisko programmu mājas lapā. “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.